1) Co byste popřál(a) lidem do roku 2008?
2) Jak byste si ideální rok 2008 představoval(a) Vy, co by nejvíc prospělo vašemu městu a co by třeba potěšilo Vás osobně?


První občané a občanky měst odpověděli takto:

Jana Fischerová,
starostka Havlíčkova Brodu

1. Svým blízkým popřeji z očí do očí osobně. Bývá to zejména přání pevného zdraví, abychom se za rok opět sešli, a přidám vždy něco osobního. Ostatním lidem přeji také zdraví, porozumění okolí a nadhled ve věcech, které člověk nemůže sám ovlivnit. K tomu všemu samozřejmě i trochu toho osobního štěstí.
2. Ideální rok 2008? Já bych doporučila, aby každý z nás denně udělal dobrý skutek, třeba jen maličkost. V detailu je krása a náš den se skládá právě z té mozaiky drobných věcí.

 

 

 

Lenka Arnotová,
starostka Světlé nad Sázavou

1. Do roku 2008 přeji všem lidem pevné zdraví, aby si více užívali pohody, rodiny, lidí kolem sebe. Aby se jim dařilo vyhýbat se nervozitě a stresu.
2. Je to letopočet s osmičkou na konci. Osmičky bývaly v našich dějinách často osudové. Uvidíme. Žijeme v době, kdy stíhá jedna reforma druhou. Uvítala bych i reformu mezilidských vztahů, aby byli lidé k sobě ohleduplnější, vnímavější k problémům druhých… Tuto reformu však nepřipraví žádní politici, tady musí začít každý sám u sebe.

 

 

Stanislav Vrba,
starosta Ledče nad Sázavou

1. Na předvánoční besídce jsem letos zaslechl z úst ledečských školáků tyto verše: „V zimě, ať se sype sníh, v létě ať běháme bosí…“ To by mohlo být i moje přání všem lidem dobré vůle do roku 2008. V těch pár prostých slovech je totiž skryta pohoda, pokora a vlastně i zdraví. Co více si lze přát?!
2. Rok 2008 určitě ideální nebude. Prožijeme-li ho ve zdraví a bez karambolů, budu spokojen.

 

 

 

Jiří Rainiš,
starosta Habrů

1. Přeji všem do dalšího roku co nejvíce klidu a pohody jak v rodinách, tak v zaměstnání. A hlavně pevné zdraví. Všem včetně důchodců bych přál vyšší příjmy, aby se jich nadcházející navýšení cen energií a potravin nebo zavedení poplatků ve zdravotnictví dotklo co nejméně.
2. Chtěl bych, aby rok 2008 byl alespoň takový, jaký byl ten uplynulý. Aby se nám naplnila většina předsevzetí a záměrů ve městě. Mohly by se povést nějaké žádosti o dotace. Rozvoji města by pomohl i úspěšný výkup pozemků pro výstavbu rodinných domků. Zmírnilo by to odliv mladých lidí do větších měst. Byl bych rád, kdyby se zlepšilo třídění odpadů.

 

Tomáš Škaryd,
starosta Chotěboře

1. Přeji všem do nadcházejícího roku 2008 hodně osobních i pracovních úspěchů, optimismus a elán, nadšení a radost, to vše především za pevného a stálého zdraví..
2. Rok 2008 bude ve znamení ekonomických reforem, a proto budeme muset možná více než dříve přemýšlet o svých rodinných, firemních i obecních výdajích. Rovněž nás čeká několik důležitých voleb, například do krajského zastupitelstva. Přál bych si, aby lidé nebyli lhostejní a volbou se podíleli na veřejném dění v kraji.

 

 

Jan Štefáček,
starosta Přibyslavi

1. Zvu vás ke společnému budování a rozvoji našeho města v roce 2008. To nespočívá jen ve stavebních a jiných investicích, ale také v budování lepších mezilidských vztahů .
2. Snad budeme úspěšní v získávání peněz z Evropské unie. A abychom uskutečnili všechny naše záměry, potřebujeme nejen schopné zastupitele a zaměstnance města, ale i všechny ostatní, kteří rádi a ochotně přiloží ruku k dílu.