Z obecní kasy dostane štocká základní škola tisícikorunu jako příspěvek na nákup pomůcek pro každého prvňáčka. Další příspěvek vyplatí Štoky rodičům při narození dítěte.

„Získal jsem doporučení od finančního výboru a zastupitelstvo pak tento krok podpořilo,“ pochvaluje si iniciátor, štocký zastupitel Vladimír Prošek.

Státní sociální dávka zavedená za minulé vlády, která dostala přezdívku pastelkovné, byla v rámci reformy sociálního systému k Novému roku zrušena. Šlo o příspěvek rodičům prvňáčků na školní potřeby. Opatření stálo státní pokladnu desítky milionů a bylo často předmětem kritiky jako nekoncepční dávka zneužitelná k jiným účelům, než k jakým je určena. Způsob zvolený ve Štokách (vyplácení peněz přímo škole) je z tohoto pohledu mnohem bezpečnější investicí.