Ani rozčeřená hladina, na rozdíl od blízké Sázavy, nezamrzá, i když rtuť teploměru klesne hodně hluboko pod bod mrazu. Domněnku, že tady vyvěrá geotermální pramen nebo jde o zimní fata morgánu z nedalekého horkovodu, vyvrací vedoucí světelského pracoviště České zemědělské akademie, které v zámku sídlí. „Voda nezamrzá díky důvtipu našich předků. Kašny jsou napájeny samospádem, potrubím z rybníků za zámeckým parkem. Z kašen voda odtéká do řeky přepadem. Vše funguje díky neustálému pohybu - přítoku a odtoku vody,“ vysvětluje fyzikální pozadí nemrznoucí kašny Josef Horní.