„Větrné elektrárny však u nás nepřipadají v úvahu. Nacházíme se ve vzletové zóně letiště, a tam vysoké stavby nejsou povoleny. Kromě toho, naše osady jsou ke Květinovu dost blízko a věže by stejně bylo těžké někam umístit. Energie z těchto zařízení také nikdy zcela nepokryje spotřebu,“ řekl Venc.

„Ideálním řešením by mohlo být spalování biomasy. Jen není jasné, jakým směrem se bude vyvíjet zemědělství, zda bude pro tento způsob výroby energie vždy dostatek paliva,“ dodal starosta.

V obci se ještě povede také debata o možné plynofikaci. „Informujeme obyvatele, kolik by stálo potřebné zařízení, přípojky k domům a podobně. Otázkou je, jak zajistit plynofikaci ve všech místních částech tak, aby to bylo rentabilní,“ doplnila místostarostka Dana Brožová.

O otázce plynu pravděpodobně proběhne v blízké budoucnosti mezi lidmi anketa. Pokud ale tento způsob vytápění zamítnou, možná se otevře cesta pro rychlejší hledání jiných energetických alternativ, například spalovny biomasy. Kromě výroby elektřiny se totiž tato technologie samozřejmě dá využít i k topení.

Ekologická energetická koncepce obce však prozatím spadá do dlouhodobějších cílů.

Na pořadu dne je totiž něco mnohem aktuálnějšího – přípravy na vybudování vodovodu a kanalizace s čistírnou odpadních vod.