Na programu je především příprava mezinárodního kongresu kominických mistrů z Evropy a USA, který se bude konat v srpnu v hlavním městě Praze.
K tomuto vrcholnému setkání se v Přibyslavi začne redigovat vůbec první výpravná kniha o našem kominickém řemesle, které do Čech za dob Rudolfa II. přivedli Italové.

„Chceme zde rovněž připravit letošní valnou hromadu kominíků, pohovořit o bezpečnosti naší práce, rozebrat nové vyhášky ministerstva životního prostředí.

Budeme se zabývat normou Evropské unie o inspekci kotlů. V neposlední řadě hodláme otestovat nový hotel Přibyslav, zda bude vhodný pro pořádání našich rekvalifikačních kurzů a školení, o které mají velký zájem i vysokoškolsky vzdělaní technici“, řekla Deníku tajemnice Společenstva kominíků ČR Rita Halbrštátová.

Kominící těsně spolupracují s Cechem kamnářů ČR.

Obě občanská sdružení byla založena po roce 1989 a mají své prapory. Dříve spolková činnost nebyla povolena.