Tato nevzhledná plocha by však už brzy mohla připomínat opravdové parkoviště se vším všudy.

V souvislosti se záměrem kraje Vysočina místo upravit se také město Havlíčkův Brod chystá na kroky, aby kraji v práci pomohlo. Ale nejde jen o pomoc kraji…

Rada města totiž schválila podání žádosti do operačního programu životní prostředí na projekt vodoteče mezi ulicí Rozkošská a Havlíčkovou ulicí v Havlíčkově Brodě, která vede právě poblíž nemocnice.

Do upravené vodoteče by se z parkoviště u nemocnice nejenom měla zaústit odpadní voda, ale jednak by se zároveň udělaly úpravy, které by zabránily Rozkošskému potoku v jarních měsících způsobovat lokální vylití z břehů.

„Projekt na vodoteč byl připraven už v roce 2005. Tehdy se náklady odhadovaly asi na 3,3 miliony korun. Nyní počítáme s nákladem kolem pěti milionů. Pokud bychom získali dotaci, podíleli bychom se na nákladech, ale pouze asi 10 procenty,“ vysvětlil místostarosta Libor Honzárek.