Informoval o konkrétních případech svědčících o nárůstu vandalismu, bezohlednosti a hulvátství v Ledči nad Sázavou.

„Nestačili jsme během roku zasklívat rozbitá okna městských vývěsek, okna školních budov, opravovat poškozené dopravní značky, sbírat převrácené popelnice a vysypané odpadkové koše. Nestačili jsme odstraňovat projevy hulvátství na městském webu. Stupňující tendenci má i agresivita v ulicích, barech a restauracích,“ vypočítává starosta v ledečském zpravodaji.

Upozorňuje i na nepochopitelné jednání neznámých kazisvětů na zimním stadionu, jehož moderní úroveň Ledči závidí leckteré město v okolí.

„Máme tam rozkopané už několikeré dveře nejen v šatnách bujarých hokejistů, ale i na dívčích toaletách. Tam nevydržela dokonce ani nová dlažba!“ kroutí nechápavě hlavou starosta Stanislav Vrba.