Vybudování bezpečného úseku je výsledkem spolupráce nemocnice se sdružením Arnika, které se problematice PVC věnuje již řadu let.

„Riziko zdravotnických pomůcek z PVC spočívá v postupném uvolňování toxických ftalátů během jejich používání. Tyto látky mohou ve větší koncentraci u malých dětí způsobit poruchy imunitního a hormonálního systému,“ vysvětlil primář dětského oddělení Václav Miláček. „Rozhodli jsme se jejich náhradou minimalizovat rizika pro naše malé pacienty,“ dodal.

Rozbor zdravotnických prostředků proběhl v listopadu loňského roku. Ukázalo se, že ftaláty obsahuje 25 % pomůcek používaných na novorozeneckém oddělení.

„Jednalo se hlavně o výrobky, které se používají dlouhodobě a jsou zavedeny do těla novorozence, jako například transfuzní soupravy, vyživovací sondy a spojovací hadičky,“ vyjmenovala vrchní sestra Jana Niederlová.

Havlíčkobrodská nemocnice se tak stala prvním zařízením na Vysočině, které má novorozenecké oddělení zcela bez ftalátů.

Rodiče změnu vítají. „Jedno malé dítě doma mám a s hrůzou sleduji zprávy o nebezpečných hračkách,“ přiznala maminka Daniela Poláčková. „To, že v nemocnici vybudovali oddělení bez nebezpečných materiálů, považuji za výborný krok,“ pochválila. Nadšení neskrývá ani náměstek hejtmana pro zdravotnictví a životní prostředí Pavel Hájek.

„Mám radost, že havlíčkobrodská nemocnice začala nahrazovat rizikové pomůcky z PVC,“ uvedl. „Věřím, že ji budou následovat i další ústavy našeho kraje,“ dodal.

Jeho slova potvrdil ředitel jihlavské nemocnice Martin Šuma. „Omezení počtu pomůcek z PVC je i naším cílem.“