V depozitářích muzea tak konečně vzniklo příznivější klima pro uchování vzácných exponátů z téměř 150leté historie českého hasičského hnutí. Dřívější chlad a vlhko nesvědčily hlavně starým praporům, které musejí být - aby se těžká látka s bohatou výšivkou neprověsila - uloženy v horizontální poloze.

„Zdravotní kondice praporů a standart se nyní podstatně zlepšila,“ řekl Deníku mladý archivář Stanislav Bárta při kontrole historického praporu Havlíčkovy župy, která mezi válkami sídlila v Přibyslavi a zahrnovala všechny české hasičské sbory z okolí tehdejšího Německého Brodu.

Ivo Havlík