O tom s Deníkem hovořila vedoucí sektoru pro domácí péči Jarmila Křížová z Charity.

Co vašim klientům v rámci domácí péče nabízíte?
Nabízíme hlavně zdravotní služby, jako například aplikaci inzulinu injekcí, různá ošetření nebo pohybovou léčbu. U lidí s větším handicapem provádíme i hygienické úkony. Samozřejmě nesmím opomenout pečovatelské služby.

A s čím pomáhá pečovatelka?
Pečovatelka pomáhá hlavně s nákupy, úklidem nebo s hygienou. Jedná se o pomoc při každodenních činnostech.

Kdo jsou vaši klienti? Jedná se pouze o seniory?
Máme v péči i děti a mladší lidi, kteří jsou handicapovaní. Nejedná se tak pouze o seniory.

A kolik jich celkem máte?
Na Jihlavsku máme celkem 680 klientů. Z toho v Jihlavě a okolí je to kolem sto padesáti. O některé z nich se staráme delší dobu, o některé kratší.

Jak je to s vašimi dlouhodobými klienty? Kolik jich je v okrese?
Ve stálé péči, to jsou ti, o které se staráme dlouhodobě, odhaduji, že máme kolem pětistovky klientů.

A co personál? Máte dostatek lidí?
Pro Jihlavu máme pouze jednu pečovatelku. To je problém. V našich dislokovaných pracovištích je jich ale víc. V rámci zdravotní péče pak máme 19 sester.

Jak je to se zdravotní péčí? Musí si ji klienti hradit sami?
Ošetření je hrazeno zdravotní pojišťovnou a naše služby poskytujeme na základě doporučení lékaře.

A pokud doporučení nemá?
Klient se na nás samozřejmě může obrátit sám, ale doporučujeme mu domluvit se s jeho lékařem.

A co pečovatelská služba?
Na tu si klienti přispívají sami. Od státu ale dostávají příspěvky na péči, které jsou na tyto služby.

Stačí příspěvky od státu na pokrytí vašich služeb?
Co máme zkušenosti, tak příspěvky na péči našim klientům stačí.

Zaznamenali jste případ, kdy klient příspěvek potřeboval, ale nedostal?
Ano. Jeden pán po amputaci dolní končetiny tento příspěvek nedostal, přestože se o něj stará jeho manželka.

Jak často klienty navštěvujete?
Dle potřeby nebo přání klienta. U někoho denně u někoho třikrát týdně.

S čím máte největší problémy?
Problémy jsou se službami o sobotách a nedělích. Naše zdravotní setry klienty o víkendech navštěvují. Problém ale je s pečovatelskou službou u lidí, kteří jsou sami nebo mají rodinu daleko. Vzhledem k tomu, že máme pouze jednu pečovatelku, tak pečovatelské služby nejsou o víkendu poskytovány.

To je poměrně velký nedostatek, nemyslíte?
Ano, Jihlava jako krajské město by to měla mít zajištěné.

V Jihlavě nabízíte pečovatelské služby pouze vy jako Charita?
Jedna je pod Charitou a pak je tady ještě městská pečovatelská služba.

Zmínila jste, že pečovatelky pomáhají s každodenními věcmi. Někteří lidé jsou ale osamělí. Povídají si s nimi?
Společenská funkce pečovatelek i sester vychází ze samotné profese. Uvědomujeme si, že hodně lidí žije samo, proto se s nimi bavíme, nasloucháme jim a snažíme se pomoci ve všech ohledech.

Vidíte, jako Charita, nějaká negativa nynější sociální reformy?
Snad ani ne. Zatím to funguje a změny se neprojevily.

A uvítali byste nějaké změny?
Uvítali bychom možnost navýšení pečovatelek, a to souvisí s financemi. Příspěvky, které dostávají klienti a poté nám je dávají, jim samotným vystačí, ale nám všechny náklady nepokryjí.

INFOGRAFIKA

(kliknutím zvětšíte)