Zmizely tradiční plynové masky. Hranaté tmavozelené lékárničky nahradily moderní zdravotnické. Změnil se i přístup k vybavování skladu. Žádný velký státní sponzor už neexistuje, většinu materiálu do skladu CO si spolek musí kupovat za svoje.

„Vycházíme ze základního poslání Českého červeného kříže a tím je pomoc při živelních nebo jiných katastrofách,“ říká ředitelka oblastního spolku ČČK Jana Žežulková.

Humanitární organizace ČČK má v takových případech zajistit hlavně zázemí postiženým obyvatelům v tom nejzákladnějším slova smyslu – aby se měli například z čeho najíst a čím se přikrýt. Odbornou pomoc poskytnou složky Integrovaného záchranného systému.

„Pro takové případy máme ve skladu CO sady speciálního nádobí a přikrývky. Nádobí jsme dostali z pražského ústředí ČČK, ostatní vybavení skladu CO, třeba přikrývky, si musíme kupovat z vlastních prostředků,“ upřesňuje ředitelka Žežulková s tím, že finanční možnosti spolku jsou ale velmi omezené.

 

Masky by už moc nepomohly

Sklady CO se udržovaly hlavně v minulosti, kdy existovala „železná opona“ mezi západem a východem. Mají proto ještě dnes smysl? Podle Josefa Turka z Havlíčkova Brodu určitě, pokud je jeho vybavení moderní a použitelné.

„Staré typy plynových masek jsou už dneska k ničemu a v případě nebezpečí by nefungovaly. Ale takové vybavení jako vlastní Český červený kříž má smysl, protože je zaměřené spíš na pomoc při katastrofách. Nikdy nemůžeme vědět, co se může stát, vzpomeňme si na nedávné povodně,“ upřesňuje bývalý voják.

Právě při velkých povodních, které zasáhly celou republiku, ČČK obsah skladu naposledy použil.

„Vysočině se naštěstí přírodní katastrofy vyhýbají, proto většinou náš spolek zajišťuje jen sběr humanitární pomoci pro postižené oblasti,“ vysvětluje Žežulková.

Daleko častěji spolek využívá spíš speciální zdravotnické brašny s léky a obvazovým materiálem, když členové ČČK zajišťují odborný zdravotnický dohled při kulturních a sportovních akcích.