Pravidelně při každých velkých deštích ohrožoval obec místní potok, který zde několikrát způsobil vážné záplavy. „První kroky jsme učinili už loni. Nechali jsme část potoka vybagrovat a vyčistit dno,“ uvedl starosta Ondřej Čapek. Jak upřesnil, bagrování koryta potoku velmi pomohlo.

Už při prvních velkých deštích bylo vidět, že v té části potoka, kde bylo koryto vyčištěno, voda příliš nestoupla, ale v té, které se bagr vyhnul, se téměř vylévala z břehů.

Ale pouhé bagrování nestačí. Obecní úřad ve Vísce uvažuje o stavbě retenčních nádrží, které by velkou vodu zadržely, jenže tady jsou ve hře i vlastnické vztahy.

„Zatím jsme teprve na začátku. Potok, ani pozemky kolem něho nepatří obci, nýbrž Lesům České republiky a soukromým vlastníkům,“ vysvětlil starosta.
Proto na konec měsíce února připravil obecní úřad společné setkání všech vlastníků a bude s nimi o protipovodňových opatřeních jednat. Podle starosty Čapka je ale chystané protipovodňové opatření náročnou a drahou akcí, která určitě nebude hotova během několika měsíců.