V současnosti si důchodci platí stravu, ubytování a úhradu za péči. Jejich důchod však často není tak vysoký, aby všechny poplatky zaplatili a navíc jim ještě pro vlastní potřebu podle zákona zbylo 15 procent. Ze sto dvaceti dnešních klientů zvládne poplatek za pobyt v plné výši uhradit pouhých dvacet.

Tato možnost, kterou radnice nově nabízí, bude zároveň výhodou pro ty, kteří se do domova důchodců hlásí.

„Za různé aspekty totiž zájemci o pobyt v domově získávají plusové body, které je v pořadníku posouvají. Například za akceptování této varianty jsou 2 body,“ podotkl místostarosta Čeněk Jůzl.

Jedním dechem však zdůraznil, že solventnost důchodce nebo jeho příbuzného není rozhodujícím faktorem pro přijetí do domova. Tvoří jen asi deset procent.

V souvislosti s tím rada města schválila i navýšení cen základních služeb, průměrně o deset procent. Dražší bude i tzv. odlehčovací služba, což v praxi znamená pobyt v zařízení na dobu určitou.

„Často se totiž stane, že zařízení využívají lidé, o kterých se například po dobu dovolené jejich příbuzného nemá kdo starat,“ vysvětlil místostarosta Jůzl. Navýšením prošly i nadstandardní a terénní služby.

(ika)