Podle slov Petra Hejhala téměř půlroční odborné bádání v terénu odhalilo výrazné pozůstatky těžební činnosti ze 13. století. „Jde zatím o nejrozsáhlejší výzkum tohoto druhu na Havlíčkobrodsku. Jeho výsledky dokládají báňskou tradici horního Posázaví. Těžební areál, který jsme u České Bělé odkryli, obsahoval několik přibližně deset metrů hlubokých šachet, horníci v nich dolovali polymetalické rudy, aby získali stříbro.”

(ivo)