„Hrubá devastace krajiny pro bezpracný zisk soukromých společností,“ tak označuje zánik železniční památky Ivo Havlík z Přibyslavi. „Je mi z toho smutno,“ konstatuje Milan Vlček, který chtěl kolem staré trati zřídit občerstvovací stanice pro turisty a lyžaře.

Šlo opravdu likvidaci trati zabránit? „Zaslechl jsem otázku, proč jsme nezachránili alespoň mosty. Odpovídám tak, že nelze zachraňovat něco, co není vaše,“ podotýká místostarosta Omes.

„Pro záchranu staré tratě by bylo nutné vynaložit neskutečně vysoké finanční prostředky. Získání staré tratě od vlastníka dle ústní nabídky za 10 milionů korun, pak následná oprava, pravidelná údržba a povinné technické revize. Ty by stály několik set tisíc ročně,“ připomíná místostarosta s tím, že takové výdaje by neutáhly rozpočty ani několika měst a obcí dohromady.

Předběžná studie proveditelnosti pro žádost o evropské peníze vycházela podle místostarosty v neprospěch realizace projektu.

Projekt, který by zahrnoval starou trať, by musel řešit kompletní oblast rozvoje cestovního ruchu v celé lokalitě v co nejširším měřítku.

A to nebude levné ani v případě cyklostezky, kterou přibyslavská radnice na místě trati plánuje.

Asfaltové povrchy by vycházely na 20 milionů korun. Samozřejmě nové mosty cenu ještě navýší.

Vlastník staré trati – společnost SAZ Sázava u Žďáru – se rozhodl pro likvidaci navzdory iniciativě pro záchranu staré tratě.

Argument zněl, že technický stav staré tratě neodpovídá předpisům a neumožňuje provoz.

„Město Přibyslav vyvíjelo velkou iniciativu pro záchranu staré tratě. Obec Nové Dvory prezentovala, že by vítala raději cyklostezku. Stejné stanovisko zaujal Žďár nad Sázavou. Je paradoxní, že představitelé města, kteří se snažili předejít likvidaci staré tratě, jsou nyní za likvidaci kritizováni. Hezky to vystihuje známé přísloví pro dobrotu na žebrotu,“ povzdychne si místostarosta Omes.

Nyní se připravuje společný projekt měst a obcí ležících na toku řeky Sázavy pod názvem Sázava čistá, zdravá a romantická. První informační schůzka za přítomnosti zástupců města Přibyslav už byla koncem loňského roku ve Světlé nad Sázavou.

Projekt zaštítěný krajem Vysočina a Středočeským krajem se opírá o zkušenosti jiného úspěšného projektu.

Podle místostarosty je škoda, že oblast rozvoje cestovního ruchu je mnohými hodnocena jako nadstandard. Zapomíná se na to, že rozpočty některých států jsou postaveny čistě na zisku z turistického ruchu.

„Domnívám se, že turistický ruch bude do budoucna velmi významný i pro Přibyslav. Zachovat starou trať kolem Sázavy alespoň v podobě stezky pro pěší i cyklisty, považuji za jednu z priorit,“ dodává místostarosta.