„Jedná se o Motivačně orientační kurz a kurz výpočetní techniky. Kurzy se konají po dobu tří měsíců dva dny v týdnu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Veškeré aktivity jsou tedy poskytovány zdarma,“ upřesnila za organizátory projektu Marie Bohuslavová.

Kapacita kurzu je stanovena pro dvě desítky zájemců, v současné době je už téměř vyčerpána. Ženy, které se kurzu zúčastní, za tříměsíční vzdělávání nic neplatí. Naopak jim pořadatelé kurzu hradí výdaje na cestovné a dopravu, případně jim zajistí i hlídací službu, pokud se jim v době vyučování nemá kdo starat o děti.

Na závěr kurzu ženy obdrží osvědčení, kterým se mohou při přijímacích pohovorech budoucímu zaměstnavateli prokazovat.

„Tím dokážou, že na sobě celou dobu intenzivně pracovaly a mají o práci zájem,“ zdůrazňuje Bohuslavová. Motivační kurz je zaměřený na podporu sebevědomí, učí ženy, jak správně napsat životopis a jak vystupovat u přijímacího pohovoru. Kurz výpočetní techniky má akreditaci ministerstva školství, účastnice se v něm naučí pracovat s počítačem a internetem.