„Knihovny internet rychle absorbovaly a určitě nám neubral čtenáře. Čtenářů i uživatelů nám rok od roku přibývá, přestože má stále více lidí internet i doma. Je také jen málo takových uživatelů, kteří by chodili jen na internet a ostatní služby knihovny nevyužívali,“ řekla Peslerová s tím, že internet rozhodně nebere jako hrozbu.

Krajská knihovna se z něj naopak snaží udělat prostředek ještě lepších služeb. Nabízí na něm on-line katalog všeho, co půjčuje, lidé si mohou knihy přes síť objednávat ze skladu či rezervovat, mohou se ptát na cokoli a knihovníci jim odpověď zdarma hledají…

Internet také knihovnám výrazně šetří místo. V knihovně si totiž můžete hledat informace v řadě databází, v katastru nemovitostí a dalších zdrojích. Kdybyste měli všechny tyto informace vytisknout a pak v nich hledat, bylo by to prostorově i časově velmi náročné.

„My naopak internet ještě propagujeme, což bychom nedělali, kdybychom měli pocit, že nám ubližuje,“ vysvětluje ředitelka.

Knihovna například pořádá řadu školení nebo nabízí počítačové obory, kde se vyučuje i internet, v rámci Univerzity volného času. A patří k nejžádanějším.

Ani počet dětských čtenářů neklesá, spíše mírně stoupá. „U dětí není riziko jen internet, ale spíše počítače a technika vůbec. Spousta z nich má doma playstation a ten nemá s internetem nic společného,“ dodává.

Malé čtenáře na dětské oddělení láká především širší nabídka služeb: mohou si půjčit knížku, časopis, zdarma si sednout k internetu, vypůjčit si naproti v hudebním oddělení cédéčko, nebo si tu s kamarády jen tak chvíli posedět.

Může přitáhnout

V kraji Vysočina je 616 knihoven, z nichž je 40 profesionálních. Loni zanikly tři knihovny a jedna vznikla, letos má vzniknout další knihovna.

„Internetizace knihoven je téměř u konce, zbývá napojit už necelá stovka. Počítačů v knihovnách evidujeme 760, z nichž je 676 připojených na internetu. Některé knihovny mají počítačů tedy i víc,“ vysvětlila vedoucí útvaru veřejných knihoven Irena Císařová, která má právě spolupráci krajské knihovny a všech ostatních profesionálních i malých venkovských knihovniček na starosti.

V některých knihovnách stále ještě probíhá napojování, a jde o ty, které požádaly o internetizaci koncem roku 2006 nebo v průběhu roku 2007.

Maličké knihovny mohou využít i možnosti, že nemají počítač s internetem přímo v knihovně, ale na detašovaném pracovišti, pouze na to upozorní ministerstvo kultury a uvedou to ve zřizovací listině. Podle zákona totiž musí být na internet připojeny všechny knihovny.

„Do knihoven ale stále chodí lidé spíše za knihami, než za internetem, ten berou jen jako doplněk,“ dodává Irena Císařová. Podle ředitelky Veroniky Peslerové může ale hlavně v malých knihovnách na vesnicích přitáhnout více čtenářů.

 Infografika