Kolem větší části města už v nějaké podobě zelený okruh existuje, nyní jde především o to ho propojit, zanést do územního plánu a počítat s ním i v budoucnu při jakékoli výstavbě.

„Zelený okruh je v podstatě soustava navazujících zelených ploch, které zahrnují parkové rybníky, zelenou zónu kolem řeky – tady by to nevyžadovalo žádné větší úpravy, protože už existuje,“ vysvětlil Václav Hlaváč.

Ze západní strany by byl okruh tvořen povodím Pivovarského potoka, kaskádou Pivovarských rybníčků, a asi nejkomplikovanějším místem – lokalitou u silničního obchvatu.

Je to proveditelné?

„Smyslem je vytvořit ucelený prstenec zelených ploch, které by byly využitelné pro krátkodobou rekreaci, pro procházky s kočárky, i pro cyklisty, protože počítáme se zřízením cyklostezky,“ dodal Hlaváč.

V první fázi navrhl nejdřív vytvořit jednoduchou studii proveditelnosti, aby se zjistilo, zda je plán vůbec reálný. „Šlo o první seznámení s ideovým záměrem. Pokud se ukáže, že je proveditelný, bude znovu předložen k projednání zastupitelům. Námět je to sympatický, setkal se s podporou,“ řekl k tomu místostarosta Libor Honzárek. Na zelené okruhy kolem měst je dnes možné získat peníze z evropských operačních programů, takže by jeho realizace nemusela být pro město drahá.