Nový odpadní systém tak nahradí zastaralý způsob odkanalizování domácností za pomoci různých septiků a jímek. Tyto často velmi amatérsky vybudované sběrače domácího biologického odpadu nevyhovují moderním hygienickým požadavkům a nesplňují normy Evropské unie. Ta považuje systém zastaralých septiků a jímek za nevhodný. Obcím, které nebudou mít do určitého data postaveny čistírny odpadních vod, vyhrožuje vysokou pokutou.

„O dotaci jsme žádali již loni na podzim. Náklady na vybudování kanalizace a čistírny budou asi 29 milionů korun. Kanalizace bude tlaková,“ upřesnila starostka Ludmila Němcová. Obec ale měla původně v plánu vyřešit odkanalizování Dlouhé Vsi trochu jinak. Každý majitel objektu by měl svou vlastní „domácí“ čistírnu, na kterou by mu obec přispěla určitou částkou.

Tento způsob ale příslušný úřad neschválil, přesto že by výsledné náklady byly nižší, než budování centrální čistírny a kanalizačního systému.

Napojí se většina domácností

V současné době má obec hotový projekt. Následovat bude výběrové řízení na dodavatele stavby. První zemní práce by měly začít už v létě. Akce to nebude jednoduchá, protože jak starostka Němcová upřesnila, obec Dlouhá Ves si svůj název plně zaslouží. V některých místech budou muset stavební stroje těžce překonávat jílovitý a skalnatý terén.

Na nový kanalizační systém by se měla napojit většina místních domácností, kromě novostaveb, které si už pořídily čistírnu vlastní.
Původní systém septiků a jímek místním domácnostem už nevyhovuje i z finančních důvodů. V minulosti nebyl problém nechat si jímku vyvážet speciálním vozidlem z místního zemědělského družstva. Dnes se kvůli hygienickým normám odpad musí vyvážet až na čističku v Havlíčkově Brodě. Za cestu tak zákazník platí nemalé částky.