Tradiční „souboj“ ve znalostech zdravovědy pořádá oblastní spolek Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě. Místem, kde se bude soutěž konat, je areál Základní školy Nuselská.

„Rádi bychom, aby i letos byla soutěž pro účastníky zajímavá. Doufáme, že vyjde počasí. Soutěž se totiž bude konat venku na několika různých stanovištích,“ upřesnila ředitelka spolku Jana Žežulková.

Pro soutěžící si pořadatelé opět nachystali plnění různých zdravotnických úkolů téměř jako vystřižených z reálného života.

Mladí zdravotníci budou muset ošetřit úraz po pádu z kola, poradit si s pacientem, který na prudkém slunci zkolaboval, nebude chybět ani tradiční zdravotnický test.

Nad tím, aby jednotlivé zdravotnické hlídky plnily svoje úkoly správně, bude dohlížet odborná porota složená z členů Mládeže Českého červeného kříže.
Vítězové z obou kategorií budou moci předvést svoje schopnosti v krajské soutěži ve Žďáru nad Sázavou.

Podle zkušeností ředitelky Jany Žežulkové se znalosti dětí a mládeže v poskytování první pomoci v poslední době výrazně zlepšují, a sice díky projektu kraje Vysočina nazvaného První pomoc do škol.

V rámci tohoto projektu se mají do školních osnov opět vrátit hodiny zdravovědy, především znalost poskytování první pomoci.

V současné době mládež ČČK školí už druhým rokem žáky osmých ročníků základních škol v celém regionu. Projekt financuje kraj.