Odstraněním chátrající železniční vlečky i s jejími mosty nemohlo podle starosty dojít k žádné devastaci krajiny.

Starosta města ani úředníci městského úřadu neměli žádnou povinnost občany informovat. Přesto tak činili v různých podobách a při mnoha příležitostech a celý případ se podle nich jen zbytečně politizuje.