Majálesovou taktovku drželi v ruce studenti místního gymnázia. „Já jsem tu jen do počtu,“ bránil se jeden z adeptů na titul krále, Martin Koref. Úkolem soutěžících bylo zaujmout diváky výkony v neobvyklých disciplínách.

Soutěž zaujala nejen samotné studenty, ale také starostku Janu Fischerovou. Podle jejího názoru je dobře, když se mládež ve městě chopí iniciativy. Vítězný král Majálesu by měl proto dostat nějakou zajímavou cenu. „Například by to mohly do budoucna být symbolické klíče od městských bran,“ navrhla starostka.

Podle ředitele gymnázia Milana Nováka je potěšující, že se studenti rozhodli vzkřísit starou tradici. S oceněním studentů přišel i hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, který gymnazistům věnoval malý dárek.