„Pro nové nabyvatele bude zdůrazněna informace, že byt je obsazen nájemníkem a dosavadní smluvní podmínky s městem, to znamená ani výši nájmu, nelze měnit,“ vysvětlila mluvčí radnice Alena Doležalová.

Každý zájemce o koupi bytu s nájemníkem bude muset složit kauci ve výši 30 tisíc korun a pak v obálce uvedenou částku, kterou je ochotný za byt zaplatit. Pokud by byt získal, z nabídnuté ceny by mu byla kauce odečtena. Pokud neuspěje, město zájemci kauci vrátí.

„Minimální prodejní cena bytů bude takzvaná základní, ovšem bez slevy za rychlou akceptaci nabídky. Kaucí chceme zabránit spekulacím a zbytečným průtahům,“ řekl místostarosta Čeněk Jůzl.

Obálky s nabídkami částek budou otevřeny na červnovém jednání zastupitelstva. Kvůli zachování soukromí nájemníků není možná prohlídka bytů, ale k nahlédnutí na městské bytové správě je veškerá dostupná dokumentace.