„Otevřít toto zařízení jsme se rozhodli jednak na základě zvyšujícího se počtu našich klientů, kteří Alzheimerovou nemocí trpí. Vedl nás k tomu ale i rostoucí zájem rodin z kraje Vysočina, u jejichž příbuzného se choroba objevila a rodina těžko hledala zařízení, kam nemocného umístit,“ vysvětluje ředitelka Domova pro seniory U Panských Hana Hlaváčková. Domov U Panských využíval objekt v Břevnici jako svoje odloučené pracoviště určený pro běžný typ klientů.

Loni, poté co vedení domova získalo povinnou registraci, začala za přispění kraje Vysočina, který je zřizovatelem domova, přestavba budovy. Vzniklo tak specializované zařízení pro seniory trpící Alzheimerem. Objekt v Břevnici si prohlédla i předsedkyně České Alzheimerovské společnosti a s jeho uspořádáním byla spokojena.

Péče je náročná

V současné době v zařízení pečují o pětadvacet obyvatel z celého kraje Vysočina, jejichž věkový průměr je zhruba 86 let. Nejstarší klientka na podzim letošního roku oslaví 101 let.

„Pečovat o klienty s takovou chorobou je pro personál daleko náročnější. Senioři potřebují individuální přístup, protože stupeň postižení je u každého jiný,“ zdůrazňuje ředitelka Hlaváčková, připomínajíc, že k projevům choroby patří nejen ztráta krátkodobé paměti, ale také například dezorientace, zmatenost a ztráta zájmu o okolí, spojená s postupnou demencí.

O klienty se stará i terapeut, který s nimi trénuje paměť a provádí speciální cvičení. Podle ředitelky Hlaváčkové by se kapacita domova v Břevnici neměla zvyšovat. Zařízení v Břevnici ale nebude do budoucna jediné, které se o takové klienty postará. Počet nemocných Alzheimerovou chorobou se zvyšuje. Proto i běžné domovy pro seniory, které dříve „problémové“ klienty přijímat nechtěly, otevírají pro takto postižené obyvatele zvláštní oddělení.