Ústavní soud nedávno zrušil nařízení, kterým se nemocným první tři dny nevyplácely žádné nemocenské dávky. Zároveň s tím se objevily obavy, že počet práceneschopných se tím výrazně zvýší. Podle zaměstnavatelů v regionu je to ale zbytečná starost. Konkrétně na Vysočině je málo pracovních příležitostí, zaměstnanci si práce váží a na neschopenku odcházejí jen, když není zbytí.

„To, že se nemocenská první tři dny nehradila, nemělo na výši pracovní neschopnosti u nás žádný vliv. Zaměstnanci jsou vůči společnosti loajální, neschopenku si vezmou, jen když je to nutné,“ konstatuje ředitel akciové společnosti Amylon v Havlíčkově Brodě Vladimír Zeman.

„Zle mi bylo v poslední době několikrát, ale snažila jsem se uzdravit přes víkend. Dělám koncem měsíce v práci uzávěrku, náhradu za sebe nemám. Myslím si, že na Vysočině moc lidí o neschopenku nestojí. Bojí se o práci,“ potvrzuje úřednice paní Marie.

Ani podle zástupců vedení společnosti Atos v Ledči nad Sázavou není nemocnost ve firmě nijak výrazná a tři dny placené nemocenské ji sotva navýší.

„U nás je nemocnost nízká, zaměstnanci mají hodně práce a neschopenku si často neberou,“ přidává se za vedení havlíčkobrodské firmy Baukomplex Václav Moravec. „Zaměstnanci v administrativě řeší nemocnost krátkodobou dovolenou. Dělníci v provozu si berou neschopenku, jen když je to nezbytné,“ potvrzuje šéf chotěbořské akciové společnosti Nate Petr Papoušek.

„Já si neschopenku neberu, ať je hrazená nebo není. Podnikám, nemám na ležení v posteli čas,“ zdůrazňuje Aleš Kopecký z Havlíčkobrodska.

Určitý pokles tady je

Podle informací České zprávy sociálního zabezpečení však tři dny nehrazené nemocenské nějaký vliv měly. Nemocnost i na Vysočině se v poslední době snížila.

V prvním čtvrtletí roku 2008 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku stonalo méně lidí a tím ubylo pracovních neschopností. „ A to dokonce o 13 271 případů. Stejně tak se meziročně snížil počet prostonaných dnů o 160 322,“ upřesňuje tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení Praha Štěpánka Filipová. Podle jejích informací lidé na Vysočině, pokud srovnáme 1. čtvrtletí roku 2007 a stejné období roku 2008, stonali v roce déle o 6,81 dne.

Jak stůněme na Vysočině
Pracovní neschopnost 1. čtvrtletí 2007 – 48 205
Pracovní neschopnost 1. čtvrtletí 2008 – 34 934
Rozdíl -13 271
Prostonané dny 1. čtvrtletí 2007 – 1 447 012
Prostonané dny 1. čtvrtletí 2008 – 1 286 690
Rozdíl -160 322
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení