„Máme kvartální smlouvy a ty splníme z polomového dřeva. Pokud nebudeme moci produkt prodat, nebudeme kácet dřevo nové,“ říká vedoucí lesní zprávy Lesního družstva v Přibyslavi Václav Augustýn.

Problém však mají malí soukromí vlastníci. Cena dřeva klesla až o 550 korun za kubík. Dalším problémem se stalo omezení jeho výkupu, jelikož dřevozpracovatelské firmy ho mají dostatek. Soukromí vlastníci nejsou na podobné situace připraveni a právě je nynější stav věcí ohrozí nejvíce.

„Naše sklady jsou plné na sto procent a snažíme se proto nalézt alternativní možnosti skladování,“ komentuje situaci František Omočil ze ždírecké firmy Stora Enso Timber. Bohužel i oni museli zastavit výkup dřeva pro nesmluvní prodejce.

„Budeme testovat novou metodu skladování, ta spočívá v balení dříví do plastových folií,“ dodává Omočil. V nejbližší budoucnosti by mělo být provedeno srovnávání efektivnosti nového postupu s doposud používanou formou tzv. mokrých skladů. Pokud se prokáže jeho účinnost, mohl by v budoucnu pomoci při řešení podobných situací.

(kaj)