Organizátorem dobročinné akce je Občanské sdružení Sobíňov, jehož cílem je ochrana a obnova regionálních památek společně s místní farní radou. Zaregistrováno bylo oficiálně už loni u Ministerstva vnitra ČR.

„Sbírka na obnovu sopotských varhan se bude konat až do ledna příštího roku,“ upřesnil za farní radu František Starý.

Podle knihy Historické varhany v Čechách, která vyšla v nakladatelství Libri, jsou varhany v kostele Navštívení Panny Marie v Sopotech staré téměř tři sta let.

Na základě posudku Státního památkového úřadu v Praze, jak tvrdí organizátoři sbírky, jsou jediným téměř kompletně dochovaným nástrojem z dílny známého varhanáře Vojtěcha Schrayera z Kuksu.

Sopotský kostel Navštívení Panny Marie v katastru Sobíňov je veden v ústředním seznamu památek ČR. V současné době se obec Sobíňov společně s občanským sdružením snaží, aby do téhož seznamu byly zařazeny i kostelní varhany. Tím by se zvýšila možnost získat na jejich obnovu i dotaci z ministerstva kultury.

„Příspěvky na opravu varhan je možné posílat jednak na bankovní účet u České spořitelny, dále pak do pokladniček v místech určených k přijímání příspěvků a na obecním úřadě v Sobíňově,“ doplnili organizátoři sbírky.