Půl hodiny po poledni začne u kapličky polní mše a při ní bude nová zástava spolu s novým požárním automobilem požehnána. Skácen bude máj a do nočních hodin bude pokračovat tradiční pouť.

Pořadatelství se ujaly tři síly: sbor dobrovolných hasičů, osadní výbor a občanské sdružení Aktivní Perknov. Fotografie zachytila starostu hasičského sboru Jiřího Kostku (vlevo) a strojníka Jaroslava Krejčího při první prohlídce praporu po jeho přivezení z vyšívací dílny.

Ivo Havlík