Podle informací z radnice byly v rámci této změny sejmuty všechny stávající dopravní značky upravující přednost vozidel v jízdě na místních komunikacích.

V celé lokalitě od ulice Na Balkáně na straně jedné až po ulici Nad Řekou na straně druhé a od vjezdu do Ždírce ve směru od Starého Ranska u Doubravky už platí pravidlo pravé ruky. To znamená, že je potřeba dát přednost vozidlům přijíždějícím na křižovatku zprava.

Na každém vjezdu do lokality z přilehlých ulic nebo od mostu přes Doubravku do ulice Ke Stadionu byly osazeny informativní dopravní značky IP 22 s výstražným trojúhelníkem a textem přednost vozidel přijíždějících zprava.

„Pravidlo pravé ruky platí od okupace německými vojsky za druhé světové války, přesto je pro mnoho řidičů stále věcí neznámou. Řidiči by proto měli být při jízdě opatrní a ostražití a nespoléhat se pouze na zákon. Ne každý šofér má pravidlo pravé ruky dobře zažité. Stává se, že pokud jede rovně, domnívá se, že má na křižovatce přednost,“ zní varování ze ždírecké radnice.