„V minulém roce bylo vydáno 1046 rozhodnutí ve správním řízení, z toho 733 o poplatcích za vypouštění odpadních vod a odběr podzemních vod,“ sdělil ředitel oblastního inspektorátu Vítězslav Novák.

Havlíčkobrodský inspektorát vydal za minulý rok celkem 234 rozhodnutí o pokutách, které přesáhly dohromady 8 milionů korun. Největším nárůstem byla zatížena složka ochrany přírody a ochrany lesa. „Podstatná je účast veřejnosti. Lidé by neměli být lhostejní k tomu, co se děje,“ řekl Pavel Korábek, vedoucí ochrany přírody.

Podle Korábka je důležitá ochota podat svědectví, či si delikt vyfotografovat: „Lidé se poté mohou obrátit na Policii České republiky, inspekci či příslušný úřad.“

Zcela pilotním projektem České inspekce životního prostředí jsou kontroly nepovolených odběrů podzemních vod. „V současné době je podle dohody se Státním fondem životního prostředí dokončována první ucelená oblast – okres Pelhřimov,“ řekla ředitelka České inspekce životního prostředí Eva Tylová.

(ata)