Jakým způsobem kontroloři pracují a jak může být potrestán ten, kdo pracovní neschopnost využívá k jiným aktivitám? Na to se Deník zeptal mluvčí České správy sociálního zabezpečení Praha (ČSSZ) Štěpánky Filipové.

Kolik kontrol ČSSZ provedla? Byla jejich cílem jenom Vysočina?
Za první tři měsíce bylo provedeno celkem 72 965 kontrol dodržování léčebného režimu v pracovní neschopnosti. V regionech prováděly kontroly okresní správy sociálního zabezpečení. Ve stejném období loňského roku jich bylo 75 490.

Kde měli kontroloři nejvíc práce?
Nejvíc kontrol bylo v Praze, a to 9 537, a dále v Moravskoslezském kraji, celkem 8 520. Dále pak ve Středočeském kraji, kde se kontroloval léčebný režim celkem v 8 308 případech. Na základě všech kontrol vydaly příslušné správy sociálního zabezpečení v republice celkem 1 533 postihů za porušení léčebného režimu. V praxi to znamená, že víc než dvěma procentům kontrolovaných byla snížena nebo odebrána nemocenská.

Jaké možnosti trestat nedodržování léčebného režimu ČSSZ má?
Kromě snížení či odebrání nemocenské, v případě že ze zdravotního hlediska není důvod pro další trvání pracovní neschopnosti, mohou pracoviště ČSSZ občanovi pracovní neschopnost ukončit. V prvním čtvrtletí 2008 tak naši pracovníci ukončili celkem 993 pracovních neschopností. To je o 118 ukončených pracovních neschopnosti více než ve stejném období v roce 2007.

Někdy se nemocní, kteří v době pracovní neschopnosti nebyli doma, vymlouvají, že nemají na brance zvonek, že si kontrolor asi spletl dům…
Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu. Například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou, či uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři.

S ohledem na zvyšující se kriminalitu se někteří nemocní ale bojí otevřít neznámému člověku. Není nic neobvyklého, že se lupič vydává za kontrolu z plynáren…
Naši pověření pracovníci se při kontrole prokazují oprávněním ke kontrole. Práce neschopní občané jsou naopak povinni jim předložit doklad o pracovní neschopnosti. Do něj pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly a připojí svůj podpis.

Mezi nemocnými už léta koluje informace, že o víkendu kontrola nechodí. Je to pravda?
To je omyl. Kontroly dodržování léčebného režimu se provádějí pravidelně během celého týdne, i o víkendu.

Podle jakého klíče vyrážejí kontroloři do terénu? Berou nemocné podle abecedy nebo reagují na případná udání?
Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, dále občané, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař ČSSZ. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec nemoc pouze předstírá. V zaměstnání má neschopenku, pobírá nemocenskou, ale přitom vykonává jinou činnost.

Od prvního ledna letošního roku ale nemocný, který podvádí, riskuje, že přijde nejen o nemocenskou.
Je to tak. Od 1. ledna je nově možné, že pokud práce neschopný poruší stanovený léčebný režim, můžeme mu snížit nebo odejmout už vyplacenou sociální dávku.

To je cenná informace, ale jak může obyčejný laik tak závažné skutečnosti zjistit.
Informace k nemocenskému pojištění, stejně jako k ostatním dávkám nemocenského pojištění, obsahuje leták pod názvem Nemocenské pojištění od 1. ledna 2008 a publikace Sociální zabezpečení v roce 2008, které ČSSZ vydala. K dispozici jsou zdarma pro širokou veřejnost na všech 92 pracovištích ČSSZ v celé České republice. V elektronické podobě si je lidé mohou stáhnout z webu ČSSZ.