„Fotbal a seriály, to bylo dvojí prokletí letošního ročníku, protože bohužel Ordinace v růžové zahradě se překrývají s mnohými koncerty v úterý a ve čtvrtek, ženy rády sledují tyto seriály. Muži si zase nemohli nechat ujít fotbal, což se letos projevilo i na menší účasti,“ povzdychla si ředitelka sdružení Stamic Alena Konrádová, které festival pořádá.

Interprety zve dramaturg slavností Josef Kekula, člen Stamicova kvarteta. Letos převažovaly komorní orchestry a nebyl žádný orchestrální koncert. „Příští rok se možná rozhodneme pro změnu, a to snížit počet koncertů. Budeme se snažit najít takové termíny, které by vyhovovaly interpretům, pořadatelům i veřejnosti,“ řekla Alena Konrádová.

Počítá také s tím, že by se udělal žánrově pestřejší program – jeden koncert komorní, další orchestrální, třetí sólový a podobně. „Na město velikosti Havlíčkova Brodu je deset koncertů odvážný počet,“ připojil se Josef Kekula, dramaturg festivalu.

Snů a přání, koho do města pozvat, má mnoho, ale i zde všechno záleží na množství financí. „Jde nám o to, aby vynaložené prostředky odpovídaly kvalitě,“ dodal Josef Kekula.