Bohužel často právě chování řidičů má za následek smutnou bilanci. Podle prvních odhadů studie, která se zabývá mortalitou zvířat v celé České republice, hynou pod koly sta tisíce živočichů. Na našem území je podle těchto odhadů ročně na silnicích usmrceno přes 500 tisíc zajíců, 360 tisíc ježků, následují domácí kočky a kuny skalní. A výjimkou není ani Havlíčkobrodsko.

„V našem okrese nejčastěji takto umírají ježci. Na Vysočině mají téměř ideální podmínky k životu, a tak jich je tady hodně. Další jsou pak zajíci,“ vypočítává smutné údaje Václav Hlaváč z havlíčkobrodské pobočky Agentury ochrany přírody.

Podle jeho slov však není mnoho způsobů, jak situaci zvrátit. „Dálnice vytvářejí v krajině bariéry, které zvěř nedokáže překonat. Volný pohyb a migrace jsou však pro většinu druhů podmínkou jejich přežití,“ říká Hlaváč. Podle něj by se jako řešení nabízelo oplocení dálnic, jenže tím by se znemožnily zvířatům jejich přirozené migrace. Zvířata by pak sice neumírala pod koly aut, ale v důsledku izolace by jejich populace mohly vyhynout ještě dříve.

„V našem kraji je takovou mohutnou bariérou dálnice D1. Jsou ale i další silnice, kde je provoz i v noci tak hustý, že zvířata prostě takovou překážku nemají šanci překonat,“ vysvětluje Hlaváč. Jediným řešením jsou tak prý podchody nebo nadchody přes oplocené komunikace.

Existují pravidla

Podle policisty Petra Dibelky z havlíčkobrodského dopravního inspektorátu jsou už nejhorší měsíce pryč. Podle něj se totiž počet nehod, které způsobily střety se zvěří, zvyšuje hlavně v květnu.

Celkem od začátku roku pak na Havlíčkobrodsku šetřili 34 takových nehod. To je ale pouze zlomek celkového počtu, často totiž střet nezanechá na autě šrám, a tak ho řidič nenahlásí.

Střetům se zvěří se dá těžko předejít, přesto několik pravidel existuje. „Je těžké jednoznačně vymezit místo, kde vám může srnka skočit do cesty, je dobré proto snažit se předvídat,“ říká Dibelka.

„Větší výskyt sražení zvířete autem máme na trase Dolní Krupá - Havlíčkův Brod,“ popisuje Dibelka. Minimálně na této trase by tedy řidiči měli dát nohu z plynu.

„Rady lze těžko zobecňovat. Jedna by se ale ještě našla. Pokud už vám zvíře do cesty skočí, tak neměňte směr. Většinou dochází k větším škodám, když se auto dostane mimo silnici. Určitě ale brzděte,“ radí Petr Dibelka.

Jana Zuščicová