„Zastupitelé schválili, aby se komunikace přimkla k severní straně náměstí,“ řekl místostarosta Josef Böhm. Tím se prostor před radnicí opticky zvětší a vozovka přestane čítat v některých místech na šířku 15 až 20 metrů.

Je to dost či málo?

Podle Böhma se mezi zastupiteli rozpoutala největší diskuze kolem počtu parkovacích míst na náměstí, a rozdělila sněm na dva tábory. Osobně je pro variantu, kdy na náměstí parkuje minimum aut.

„V projektové dokumentaci mají obě autorky pokyn počítat asi s 30 parkovacími místy. Teď je jich tu kolem padesátky. Na můj vkus je i tak dost vysoký,“ dodal Böhm.

„Myslím, že v tomhle se lidé nikdy nedomluví. Mně osobně auta v centru nevadí, hlavní je, že se tu dá kde posadit a odpočinout si,“ řekla na světelském náměstí Jarmila Jonáková.

„Dnešní trend je jednoznačně odsouvat auta z náměstí, nechávat náměstí volná pouze s omezeným množstvím míst pro krátkodobé a nejnutnější případy parkování, jako jsou návštěvy radnice nebo svatby,“ vysvětlila jedna z autorek vítězné studie, architektka Simona Fišerová. Podle ní není Světlá tak velké město, aby lidé nemohli dojít do centra z parkoviště vzdáleného od náměstí jen pár metrů.

Místostarosta Böhm si je vědom toho, že radnice bude muset lidem nabídnout možnost zaparkovat místo náměstí jinde. Raději by auta viděl v Sázavské ulici, kde by podélně parkovala na straně směrem od Ledče nad Sázavou.

Investiční náklady na revitalizaci náměstí se odhadují na 55 milionů korun, z toho 20 milionů by měl zaplatit kraj za rekonstrukci komunikace přes náměstí. „Je to pro město velké sousto, když si bude nyní muset brát úvěr na rekonstrukci zimního stadionu,“ dodal Böhm. V první fázi by se mohla zrekonstruovat alespoň silnice, kompletní náměstí může být dokončeno v druhé fázi.