„Město na své náklady zajistilo jejich převoz do místa trvalého bydliště,“ uvedl starosta Chotěboře Tomáš Škaryd. Kaprálovi byli ve své maringotce transportováni do městečka Chýnov v jižních Čechách.

Impulsem pro ukončení pobytu Kaprálových v Chotěboři se stala skutečnost, že vlastník soukromého pozemku, na němž Kaprálovi v maringotce čtyři roky pobývali, je vyvezl na obecní cestu. „Majitelem zahrady jsou velmi vzdálení příbuzní, s nimiž se vůbec nestýkám. Podle mě tam proběhl převod pozemku na potomka některého z vlastníků a ten teprve přikročil k tomu, že Kaprálovi vyvezl, aby mohl pozemek využívat,“ popsal pan Hynek, který však nechce své jméno v souvislosti s Kaprálovými spojovat. Zároveň naznačil, že osoba, která na pozemku umožnila Kaprálovým pobyt bez souhlasu spolumajtelů, trpí duševní chorobou.

Starosta Škaryd objasnil, že dokud žili Kaprálovi na soukromém pozemku, nemohlo do toho město nijak vstoupit. Teprve po převezení maringotky na veřejný prostor se radnici uvolnily ruce. „Byla to poměrně rychlá organizace, během dvou týdnů byli pryč. V Chýnově u Tábora mají teď lepší prostředí včetně sociálního zázemí, které jim tady chybělo,“ doplnil Škaryd.

„Silný zápach byl cítit nejen v okolí jejich maringotky, ale samozřejmě i z nich samotných,“ připomněla Chotěbořačka Blanka Pešková a hned dodala: „Teď opět ráda chodím na procházku na velmi oblíbené Koukalky, nemusím oklikou a s kapesníkem přes nos. Můžu s sebou vzít svou rodinu i se psem bez strachu, že nás zraní létající kameny z Kaprálovic maringotky.“

„Oni podle mě nebyli zlí, byli prostě svérázní a sví, akorát překáželi každému, kdo byl kolem nich. S jejich vystěhováním nám odpadly nepříjemné zážitky,“ říká Luděk Uchytil, kterému Kaprálovi sídlili v blízkosti chaty.

Kaprálovi čelili kvůli vysokému počtu koček i nařčení z týrání zvířat.

Kauzu poprvé přinesl Deník před dvěma lety. Veterináři chtěli Kaprálové její čtyřnohé mazlíčky odebrat nebo její početný chov aspoň snížit. Sama Kaprálová před rokem v kontextu situace pro Deník sdělila: „Chtěli bychom se z Chotěboře odstěhovat. Koupit pozemek a žít si na něm i s kočkami po svém.“

Martina Hromádková