Strávil zde skoro dvacet let svého života, které významně ovlivnily jeho uměleckou dráhu. „Vím, že to byl nějaký spisovatel,“ vzpomínala Markéta Adamcová, která bydlí v Jahodově ulici. „Spisovatele Jahodu tu znají asi všichni,“ vysvětluje Ludmila Chalupníková, která zde žije už čtyřicet pět let.

Knížku od Josefa Jahody má doma nejedna rodina v okolí. Hned vedle jeho svazků stojí v Krajské knihovně Havlíčkův Brod kniha Pověsti a zkazky královského města Německého Brodu a okolí, kterou napsala jeho matka Anna Jahodová. Po té také zdědil svůj literární talent, který začal projevovat už za studií na havlíčkobrodském gymnásiu v letech 1882 až 1891.

„Nejradši mám Jahodovu knihu Starý student vypravuje,“ řekl Pavel Zedník, který je odborníkem na spisovatelovo dílo. Jahoda v ní líčí svá studentská léta na tehdejším německobrodském gymnáziu, své nelehké dramatické začátky i studentské lásky.

Po ukončení studií pár let učil a pracoval jako novinář. Poté se se svou ženou usadil v Polánkách u Třebechovic, kde až do své smrti tvořil a hospodařil na statku. „Jahodovo dílo je velmi rozsáhlé,“ vysvětloval Zedník.

Spisovatel léta přispíval do literárních časopisů. Napsal více než sto osmdesát románů a povídek. Je také autorem divadelních her, básní nebo knížek pro děti. Některé části jeho díla jsou v důsledku intenzivní literární tvorby méně hodnotné.

O tehdejším Německém Brodě napsal Josef Jahoda hned několik knih - sbírky povídek Město 4 000 obyvatelů a Duše domu, vzpomínkovou kroniku Starý student vypravuje, romány Páter Kvirín, U Slunce a Skřivánčí píseň a své nejznámější dílo román Havlíčkův máj.

Zuzana Klementová