Jak upřesňuje, finanční prostředky poukázané na Gruzii budou využity prostřednictvím gruzínské Charity na okamžitou pomoc uprchlíkům v Tbilisi (na jídlo, hygienické balíčky, zdravotnický materiál) a později snad i ve fázi obnovy zničených oblastí.

„Finanční prostředky poukázané na Severní Osetii budou využity na okamžitou pomoc uprchlíkům, kterou zabezpečíme ve spolupráci s naším partnerem CRC a s Charitou Vladikavkaz,“ upřesňuje Fikarová. Charita ČR se věnuje oblasti Severního Kavkazu dlouhodobě, pracuje zde již od roku 2000 jako styčná organizace Caritas Internationalis.

Podle Fikarové tak Charita plní své hlavní poslání, kterým je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich národnost, náboženské přesvědčení, barvu pleti, rasu, pohlaví a politickou příslušnost.

Válka mezi Gruzií na jedné straně a Ruskem a odštěpeneckými provinciemi, Jižní Osetií a Abcházií, na straně druhé si vyžádala již tisíce obětí mezi civilním obyvatelstvem a desítky tisíc lidí musely opustit své domovy.

Charita České republiky podporuje všechny výzvy k uzavření okamžitého příměří a k jednání, které by vedlo k mírovému řešení válečného konfliktu.