„Po dlouhý totalitě nastalo Pražský jaro a my jsme dostali pokyn k obnovení skautingu, protože ten za totality existovat nemohl. Ale ti chlapci se stejně předtím scházeli, i když samozřejmě tajně,“ vypráví Evžen Štáfl, který se pyšní nejvyšším skautským vyznamenáním Stříbrný vlk.

„Komunisti se hrozně divili, poněvadž my jsme tady najednou povstali a měli jsme strašně moc členů,“ dodává jeho manželka Marta, která ráda vzpomíná na tehdejší prvomájový průvod. „Do průvodu jsme měli skautský košile a vlaječky a mašírovali si to hned za vojáky.“

Sestra křičela: Jsou tu Rusové!

Proč byl skauting trnem v oku komunistům a předtím i nacistům, vlastně ani pořádně neví. „Nejspíš proto, že prvořadá tam byla výchova mládeže k vlastenectví a k demokracii,“ zamýšlí se Štáflová.

„Skaut vznikl v Anglii jako něco kontroverzního proti komunistům i proti esesákům, ale potom se to rozšířilo po celém světě. Rusové tu základní myšlenku zničili, udělali si z toho pionýry, okopírovali a ukradli systém a přizpůsobili to násilím,“ reaguje Evžen Štáfl.

Krátké uvolnění poměrů však definitivně utnul vpád Sovětů na území Československa v noci na 21. srpna. „Byli jsme v Brodě, spali jsme a najednou bouchala v ložnici na okno moje sestra a křičela: Jsou tady Rusové s tankama!“ vypráví Marta Štáflová.

„A my jsme tomu nevěřili a říkali jsme, že to není možný,“ přidává se její manžel.

„Každý se divil, proč to takhle udělali, ale skutečnost byla taková. Výlohy se naráz oděly do všemožných hesel a nápisů a my jsme se hned ten první den s chutí prošli městem a těšili jsme se z toho, jak rychle dokázali lidé zareagovat,“ vzpomíná Štáflová.

„Pracoval jsem v drogerii a na výkladě jsem měl napsáno: Rudí bratři, vraťte se do svých lovišť! Chtěl jsem si to vyfotit, ale najednou zezadu přišel chlap s páskou přes ruku a povídá: Nedělejte to, já bych vám musel zabavit film,“ přidává svou zkušenost Štáfl. I v době okupace manželé pořádali obnovené skautské tábory. „Jenže v sedmdesátém roce byl útrum, to nás zase zatrhli. V šedesátém osmém i v šedesátém devátém se ještě bez problémů tábořilo, ale bylo nám postupně jasné, že brzy bude konec,“ řekla manželka skautské legendy.

Přesto se podle Štáflových krátká obnova skauta na začátku roku 68 vyplatila. „Po další obnově se sametovou revolucí nám mnoho z tehdejších členů nastoupilo jako vedoucí oddílu. Třeba Sokolové se v šedesátém osmém neobnovili, a měli pak problém získat cvičitele a vedoucí, protože byli přestárlí a neměli mladé, kteří by Sokola v dětství zažili,“ vysvětlila Štáflová.

Někdo je udal

Její manžel za svůj život shromáždil velké množství skautských reálií a dokumentů o skautingu. Nejednou se však o svůj výjimečný archiv obával.

„Němci, ti mi všechno zničili. Dvakrát vtrhli do chalupy a všechno mi pobrali. Já jsem pak zainteresoval všechny bývalé skauty, aby mi shromažďovali věci, které ze skautingu měli. Během totality jsem to dokázal znovu nashromáždit,“ upřesňuje Štáfl a pokračuje: „Jenže pak nás někdo udal, že máme doma kroniky. Tak přišli estébáci a kroniky mi zabavili. Asi dvakrát mě táhli k výslechu a potom mi je v hrozném stavu vrátili. Prý nenašli nic protistátního.“

„Po srpnu to byla těžká doba, když tam manžela na vyšetřovně drželi deset hodin a já nevěděla, co s ním je. Navíc nám pořád vyhrožovali, že k nám přijdou udělat čistku,“ přitakává jeho žena Marta.

STB je sledovala

Během normalizace se manželé Štáflovi scházeli s dalšími skautskými činovníky k příležitosti svátků a narozenin. Doma si pak promítali fotky a připomínali si léta skautských táborů. „To všechno estébáci věděli, sousedé říkali, že vždycky stáli u plotu a pozorovali nás přes okno,“ říká Marta Štáflová.

„Skauting pro nás nebyl odpočinek, ale intenzivní práce. Vždycky jsme tím ale žili, takže pokračujeme dodneška,“ zakončil pan Evžen.

Vizitka
Evžen Štáfl se narodil 31. března 1923. V Havlíčkově Brodě pracoval celý život jako drogista, což byla v té době práce poměrně náročná. Se svou o deset let mladší manželkou se zasadili o obnovení skauta po druhé světové válce. Štáfl dbal na uchování skautské historie - díky jeho zásluze přežily cenné dokumenty a archiv skautských reálií dodnes. Za svou činnost byl vyšetřován gestapem i komunistickou STB.

Martina Hromádková