Lékař se naopak brání: „Po ukončení ordinační doby jsem nebyl přítomen, a zdravotní sestra jednala konstruktivně.“

Josef Havlíček tvrdí, že má nemocné srdce. Bere léky, po smrti matky je odkázaný jen na sebe a pečovatelskou službu. Na jaře letošního roku doma zkolaboval. „V ten den se mi udělalo hodně špatně. Když přijely pečovatelky, požádal jsem je, aby mi pomohly spojit se s mým praktickým lékařem Lubošem Štroblem. Ale zdravotní sestra mě příkře odbyla, že doktor už není přítomen, ať volám záchranku. I s tím mi už musely pomoci pečovatelky. Omdlel jsem v sanitce, skončil na plicním a prý jsem to nemusel přežít,“ vzpomíná důchodce. S péčí svého praktika prý nebyl spokojený už delší dobu.

„Jsem vážně nemocný, osamělý, skoro nevycházím z domu. On se na mě ani jednou nepřišel podívat, jak se mi daří,“ stěžuje si Havlíček.

„Mohu pouze potvrdit, že panu Havlíčkovi bylo ten den špatně. K dalším okolnostem se vyjadřovat nechci,“ říká jedna z pečovatelek, na něž se Havlíček odvolává, s tím, že si nepřeje zveřejnit své jméno.

Sestra se rozhodla na základě situace

„Po skončení ordinační doby jsem nebyl přítomen. Můj postup tedy nemohl být standardní, ani nestandardní,“ argumentuje praktický lékař Luboš Štrobl.
„Jednání zdravotní sestry bylo konstruktivní. Pečovatelkám doporučila kontaktovat záchrannou službu. Sestra se tak rozhodla na základě informace, že stav pacienta se zhoršil, navíc si byla vědoma toho, že se jedná o chronicky těžce nemocného, který se nedávno vrátil z nemocnice, kde byl hospitalizován. Dispečink záchranky rozhodl o převozu myslím zcela úměrně situaci,“ popisuje lékař události ze svého pohledu.

Údaje o transportu pacienta uvádí i Zdravotnická záchranná služba (ZZS) kraje Vysočina. „Ve druhé polovině dubna byl z Přibyslavi do havlíčkobrodské nemocnice po poledni převezen osmašedesátiletý pacient s dušností na plicní oddělení, ale nevím, zda se jedná o totožný případ,“ konstatuje ředitel ZZS Lukáš Kettner.

Nemocní, stěžujte si

Nicméně po návratu domů z nemocnice napsal rozhněvaný důchodce stížnost na svého lékaře Všeobecné zdravotní pojišťovně. „Postup doktora Štrobla byl přinejmenším nestandardní a vaše stížnost na něj není ojedinělá. Všeobecná zdravotní pojišťovna v minulosti vedla s panem doktorem opakovaně jednání ohledně stížností na jeho přístup k pacientům. Bohužel doktor Štrobl se zatím nejspíš nezměnil,“ říká vedoucí lékařka územní pobočky VZP v Havlíčkově Brodě Blanka Slámová.

Jak Slámová upřesňuje, má pojišťovna jasně vymezené pravomoci. Praktického lékaře, na něhož si pacienti pravidelně stěžují, nemá v podstatě kdo nějak citelně postihnout a vysvětlit mu, jak by se měl k nemocným chovat.

„Zdravotní pojišťovny mají jen omezené možnosti, jak korigovat chování lékařů, s nimiž nejsou pacienti spokojeni. Například si je zveme na pohovor do pojišťovny, ale u některých je výsledek takového jednání s otazníkem,“ povzdechne si zástupkyně VZP.

K problémům se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou se doktor Štrobl vyjadřuje následovně: „Moje bilance s VZP je pozitivní. Dva ne zcela jednoznačně uzavřené rozhovory s doktorkou Slámovou týkající se předepisování některých léků nepovažuji za stěžejní. Přesto zde se i nadále budu držet mnou nezavedených regulačních opatření.“

Podle Slámové by to měla být hlavně Česká lékařská komora, která by měla svým členům vysvětlit, jak s nemocnými jednat a nespokojený pacient by měl využít možnost přejít k jinému lékaři, se kterým si bude rozumět.

I doktor má pracovní dobu

Byl postup doktora Štrobla správný nebo ne? Podle jiného praktika Jana Ondráka z Lipnice nad Sázavou je těžké jednoznačně rozhodnout, kdo má pravdu.

„Nicméně obecná praxe je taková, že lékař má přesně vymezenou ordinační dobu podle smlouvy sjednané se zdravotní pojišťovnou. Po ní se věnuje dalším povinnostem. U mě je to většinou návštěva jiných nemocných a pak třeba jednání s laboratořemi. Sestra, která zůstává v ordinaci, vyřizuje další záležitosti, objednává pacienty na vyšetření a podobně,“ popisuje praktik Ondrák.

„Z praxe ale vím, že jestli je pacientovi špatně, trvá nevolnost delší dobu. Vzpomenout si na lékaře v poslední chvíli a věřit, že bude okamžitě v dosahu, je nerozum. V takovém případě dělá pacient chybu. Jestli je chronicky nemocný a trpí dušností, jak tvrdí, pak je to jednoznačně případ pro záchranku. V této situaci zdravotní sestra jednala a postupovala správně,“ je přesvědčený Ondrák.

Praktičtí lékaři jsou jako samostatná jednotka

Praktické lékaře na Havlíčkobrodsku zastupuje doktor Bohumil Froněk. Havlíčkobrodský deník ho požádal o několik informací k případu nespokojeného pacienta z Přibyslavi.

Jak se ukazuje, vznést stížnost proti „svému“ ošetřujícímu lékaři není jednoduché. Pacient by měl mít v ruce pádné argumenty a konkrétní důvody, proč není s péčí spokojen.

Pak by si měl rozmyslet, komu stížnost adresuje: jestli se rozhodne obrátit na lékařskou komoru nebo příslušnou zdravotní pojišťovnu. Právě zdravotní pojišťovna by podle doktora Froňka měla mít hlavní zájem na tom, aby s lékařem, se kterým uzavřela smlouvu, byli pacienti opravdu spokojeni.

Kde a komu si může stěžovat nespokojený pacient na „svého“ praktického lékaře?

Praktici jsou v podstatě jako autonomní jednotka. Nemají nad sebou žádného nadřízeného primáře jako jejich kolegové v nemocnici. Bývalé Okresní ústavy národního zdraví zanikly. Funkce okresních zdravotních radů byly už také zrušeny společně s okresními úřady. Nespokojení pacienti, pokud mají reálný důvod, by si měli buď stěžovat přímo České lékařské komoře nebo příslušné zdravotní pojišťovně.

Jak v takovém případě postupuje lékařská komora?
Pokud komora dostane podnět, zahájí kroky dle stanovených regulí komory a místa příslušnosti lékaře. Ovšem lepší by bylo, kdyby se takovým případem zabývala spíš zdravotní pojišťovna, s níž má lékař smlouvu. Ta u něho může provádět kontroly, dát mu výstrahu.

Stěžoval si v minulosti už někdo na postup praktického lékaře Štrobla?
Pokud jde o stížnost na lékaře Luboše Štrobla z Přibyslavi, divím se. Já naopak slyšel chválu od mnoha jeho pacientů, kterým Štrobl pomáhal dokonce při vyřizování úředních záležitostí, což nebyla zrovna jeho povinnost. Pravda je v tomto případě asi někde uprostřed. Bohužel ani nejlepší lékař se nedokáže zavděčit všem.