To je jen několik stížností obyvatel České Bělé na adresu soukromého zemědělce Luboše Tecla. „Všechno mám řádně povolené. Nikomu škodit nebudu. Stavím na svém pozemku, kus za domem,“ brání se Tecl, který se rozhodl v rámci svého podnikání otevřít v Bělé odchovnu pro třicet býků.

Bojí se zápachu

Právě umístění odchovny se nelíbí jeho sousedům. Zlobí se, že je příliš blízko jejich obydlí, bojí se zápachu a ohrožení životního prostředí. „Jak jsme slyšeli, odchovna se už staví, všechno je v pořádku a povolené. Ani se mi o tom nechce mluvit. Důvod, proč jsme se proti stavbě ohrazovali, jsou podzemní vody. Většina z nás má vlastní studny. Bojíme se, že stavba odchovny ohrozí kvalitu vody,“ vysvětluje jedna ze stěžovatelů Marie Šidláková.
Ostatní obyvatelé dotčené čtvrti, které se Deníku podařilo zastihnout, se stavbou také nesouhlasí, ale jména uvádět nechtěli.

Rybník už neuvidí

Naopak jednomu ze sousedů Lukáši Pospíchalovi aktivity chovatele býků nevadí. „Pokud mohu mluvit za sebe, pan Tecl při stavbě splňuje veškeré zákonné normy, a jak vím, existuje něco jako svoboda podnikání,“ míní mladík.

„Chápu, co sousedům vadí a proč si na mě stěžovali na úřadech a teď i do novin,“ říká Tecl. „Místo na nedaleký rybník teď budou koukat na bejčinec.

Jenže jednou mi stavební úřad stavbu povolil, tak není co řešit. Všechno mám řádně zajištěno, nikdo nemusí mít strach. Žijeme přece na venkově, kde bylo vždycky zvykem nějaké hospodářské zvířectvo chovat,“ argumentuje zemědělec. Podle starosty Václava Jaroše nelze stavbu odchovny zakázat.

„Úřad městyse zaslal na Městský úřad Havlíčkův Brod a jeho stavební odbor vyjádření ke stavbě s tím, že stavba bude povolena v případě dodržení všech zákonů,“ říká starosta Jaroš. Ke stavebnímu řízení byli dle jeho slov pozváni všichni účastníci.

„Stavební zákon č. 183/2006 tuto stavbu, určenou pro zemědělskou prvovýrobu, povoluje. Městys nemá pravomoc stavbu zakázat. Posudky jsou kladné, podle projektové dokumentace bude voda pro potřeby chovu odebírána z nově vybudovaného vrtu,“ vysvětluje starosta Jaroš.

Na Krajský úřad kraje Vysočina byla podle informací Deníku údajně podána stížnost majitelů nemovitostí v těsné blízkosti výstavby odchovny, kteří se stavbou nesouhlasí. To ale mluvčí kraje Jitka Svatošová nepotvrdila.

„Krajský úřad kraje Vysočina neobdržel žádnou oficiální stížnost na pana Tecla z České Bělé. Podle vyjádření kolegů by ji v první instanci ale řešil odbor životního prostředí Městského úřadu Havlíčkův Brod,“ informovala Svatošová. Podle vedoucího stavebního úřadu Havlíčkův Brod Zdeňka Paukejeho může soukromý zemědělec Luboš Tecl odchovnu býků za svým domem stavět. „Veškeré náležitosti prozkoumal i kraj Vysočina a jeho stanovisko bylo stejné jako naše. Stavba je v souladu se zákonem,“ konstatuje Paukeje.

Podle jeho zkušeností není nespokojenost obyvatel České Bělé, kteří budou s odchovnou sousedit, ničím neobvyklým.

Stavby související s živočišnou výrobou jsou často tématem svárů a stížností. „Problém je vždycky s tím, kam tyto objekty vhodně umístit. Většinou jsou v dosahu nějaké obytné zástavby, protože do volné krajiny je stěhovat nelze. S tím by nesouhlasili ochránci životního prostředí,“ vysvětluje Paukeje. Odchovna se staví, příští rok po kolaudaci chce Luboš Tecl začít s podnikáním.