V průběhu roku 2009 bude postaven další úsek vedoucí z Kohoutova do Benátek. Před několika lety začal podle ždíreckých radních osadní výbor Kohoutov uvádět ve svých návrzích investičních akcí podnět budovat cyklostezku, která by zvýšila bezpečnost v úseku, kde dochází k mnoha nehodám cyklistů a chodců mezi Ždírcem a Kohoutovem.

Cykloklostezka byla zařazeno do plánu akcí města a začala projektová příprava akce. V průběhu zpracovávání projektové dokumentace rozhodlo zastupitelstvo města o rozšíření o úsek Kohoutov – Benátky. „V roce 2007 město neúspěšně žádalo o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury. Žádost o dotaci z února 2008 z ROP jihovýchod však již úspěšná byla. Celková rozpočtovaná cena cyklostezky je téměř 7,3 milionu korun, z toho dotace činí 6,7 milionů korun, tedy 92,5 procenta,“ upřesnil místostarosta Jiří Pavlíček.

Specifikem dotací z fondu EU je ale podle místostarosty to, že investor nejprve musí celý projekt, nebo ucelenou etapu zrealizovat a zaplatit ze svých prostředků a až poté může žádat o proplacení dotace. To také bylo hlavním důvodem rozdělení výstavby cyklostezky do dvou let.