Pokud dotaci od kraje Vysočina obec získá, budou si moci vybírat mezi objemem kompostérů 400 a 720 litrů. Koupit by si je mohly za poloviční cenu.

„Jak jsme byli úspěšní, se dozvíme už brzy. Lidé čekají, až kompostéry vyzkouší první zájemci,“ si starostka obce Jarmila Bártová. Nová Ves u Světlé se problematice třídění odpadu věnuje pravidelně nejen na stránkách svého zpravodaje. Starosta však říká: „Lidé se nejdřív musí naučit třídit, a to chvilku trvá.“

Druhou možností, jak likvidovat bioodpad, mají lidé ve vsi díky svozové firmě. Ta nabídla domácnostem nádoby zdarma, jejich vyvážení si musí platit.

Třetí možnost využívá pak především obecní úřad, který si pronajal nádobu na 1100 litrů. Tu firma každý týden vyváží. „Lidé by si měli likvidaci bioodpadu zajistit sami. Pokud ale obec nádobu nenaplní, mohou ji doplnit občané,“ dodala.