„Zájem umístit své dítě do nové třídy projevilo pětatřicet rodičů. Vyhověli jsme třiadvaceti,“ informoval radní Tomáš Hermann. Dvacet dětí navštěvuje nové předškolní zařízení pouze dopoledne. Zbylé tři děti chodí do stávající školky v Příčné ulici na celý den. „Kromě úprav v budově bývalé Domovinky jsme spojili zahrady obou budov, takže v současnosti mají děti mnohem větší prostor na hraní,“ dodal radní Hermann.