Všechno odstartovala všímavost Ivana Hořínka, starosty obce Škrdlovice. „Když si přečetl zásady územního plánování kraje Vysočina, všiml si věty, která schvaluje omezení rozšíření zastavitelného území v obcích v chráněných krajinných oblastech. Což by mohlo do budoucna zabránit rozvoji vesnice,“ upřesňuje ždírecký místostarosta Jiří Pavlíček.

„Už tak jsme omezeni dost. Naše obec leží v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a na veškeré aktivity potřebujeme souhlas ochranářů. Teď by nás chtěl omezovat i kraj,“ zdůrazňuje bojovně starosta Hořínek, který považuje takový postup kraje za ohrožení demokracie a samostatné působnosti obcí.

„Pokud by v takové podobě zásady územního plánování kraje prošly, pak bychom se možná stali zcela závislými na libovůli různých úředníků. Ti by nám určovali, co smíme, nebo nesmíme u nás stavět, bez ohledu na naše potřeby. Jsme obec se samostatnou působností a na nás záleží, jak si představujeme svoji budoucnost. Kraj se nás na náš názor při tvorbě plánu nezeptal, jednal o nás, bez nás. To nemůžeme dopustit,“ protestuje starosta Hořínek.

Plánují stavět

Stejný názor má i vedení města Ždírec nad Doubravou, které se k protestu Škrdlovic připojilo. „Na první pohled se zdá, že o nic nejde, ale do budoucna může mít toto územní plánování kraje velký význam,“ podotýká Pavlíček.

„Aktivitu kolegy Hořínka podporujeme, vyzvali jsme i kolegy ze Žďáru nad Sázavou. Náš region leží dokonce na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí Žďárské vrchy a Železné hory. Město Ždírec připravuje do budoucna výstavbu rodinných domků v lokalitě Kohoutov, a ta by mohla být ohrožena,“ vysvětluje Pavlíček důvody, proč se město Ždírec proti postupu kraje ohrazuje.

„Zatím ale nevíme, kdy se bude našimi připomínkami kraj Vysočina zabývat a zařadí je do programu jednání rady nebo zastupitelstva,“ doplňuje informace starosta Jan Martinec.

Politická sebevražda?

Starosta Škrdlovic Ivan Hořínek má ale jasno. „Pokud se s krajem nedomluvíme, obrátíme se třeba na Ústavní soud. Ale teď je před krajskými volbami, proto doufám, že kraj vezme naše připomínky vážně, jinak by to byla politická sebevražda,“ myslí si Hořínek.

„Podle mého soudu jde spíš o nedorozumění při tvorbě tohoto dokumentu. Četl jsem ho a našel bych tam daleko problematičtější místa. Kraj jistě nechce obce nijak plošně omezovat,“ říká k územnímu plánování kraje vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory František Bárta.
Jak dodává, nemá tato CHKO s obcemi ležícími na jejím území žádné potíže, možnost dohody při jednáních je vzájemná.

„Tento citovaný dokument kraje Vysočina je tvořen na období deseti až patnácti let. Obce, které chystají nějakou výstavbu, už ji určitě mají ve svých územních plánech a proto by o nich měly s krajem komunikovat,“ míní ekolog.

Podle mluvčí kraje Vysočina Evy Neuwirthové starostové zřejmě nebudou muset svoje připomínky řešit až u soudu. „Obor územního plánování a stavebního řádu se s protesty starostů proti Zásadám územního rozvoje kraje Vysočina seznámil a na nesouhlas s domnělým blokováním rozvoje obcí a měst mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy reagoval vypuštěním ustanovení o minimalizaci rozvoje obcí ležících mimo tyto rozvojové oblasti a rozvojové osy,“ přináší starostům potěšující zprávu krajská mluvčí.