Radní se proto rozhodli vymáhat veškeré pohledávky prostřednictvím soudního exekutora.

„Od tohoto rozhodnutí si slibujeme větší efektivitu a zlepšení platební kázně dlužníků,“ informoval starosta Chotěboře Tomáš Škaryd. Celkem po bezmála desetitisícové Chotěboři pobíhá šest set neplatičů.

Nejčastěji dluží na pokutách odboru dopravy a silničního hospodářství a na pokutách stavebnímu úřadu a přestupkové komisi.
„Snažili jsme se situaci řešit například náhradními lhůtami pro zaplacení nebo dohodami o splátkách, ale v mnoha případech to bylo bez úspěchu,“ sdělil Škaryd.

Exekutor vymáhá dluhy jako státem pověřená osoba, která na rozdíl od soudů jedná efektivněji, protože je na úspěšně provedené exekuci ekonomicky závislý. Jeho státem stanovená odměna je patnáct procent z vymáhané částky plus peníze, které pokryjí náklady spojené s výkonem exekuce – například cestovné.

„Samozřejmě se může stát, že špatně zvolíme soubor pohledávek a exekutor po nás může žádat částečnou úhradu nevymožených nákladů,“ uvědomuje
si Škaryd možná rizika.

Případy dlužníků řeší individuálně

Lidi, kteří v Chotěboři dluží peníze za místní poplatky, má na starosti Šárka Melounová. „V současné době nám lidé na poplatcích dluží skoro dvě stě čtyřicet tisíc korun. Nejstarší dluh evidujeme z roku 2002,“ říká Melounová.

„Při vymáhání dlužných částek postupujeme klasicky. Za dlužníkem jde nejprve výzva, pak zjišťujeme jeho sociální možnosti a není-li zbytí, obracíme se na soud. Lidé neplatí z různých důvodů. Často proto, že řeší aktuální svízelnou životní situaci. Samozřejmě máme i dlužníky, kteří považují svůj dluh za poplatky za něco naprosto přirozeného a s radnicí se o tom nechtějí vůbec bavit,“ konstatuje Melounová.

Neplatí hlavně nájemné

Veliké peníze dluží lidé také radnici ve Světlé nad Sázavou. Vedoucí tamního finančního odboru Jaroslava Žáčková uvedla, že k poslednímu srpnu letošního roku to bylo tři miliony devět set devadesát tisíc korun.
„Uvedenou sumu tvoří především dluhy na pokutách, místních poplatcích a také na nájemném,“ vysvětlila Žáčková.
Dodala, že v souvislosti s vymáháním dlužných částek využívá město služeb svého právníka. „Postupujeme naprosto standardně. Využíváme všech prostředků, které nám právní řád poskytuje.“

V Přibyslavi dluží lidé na nájemném, včetně záloh za služby, více než dvaapadesát tisíc korun.

Úřednice, která si nepřála být jmenována, Deníku sdělila, že některé případy neplatičů řeší přibyslavská radnice i soudní cestou.

V Havlíčkově Brodě narostly dluhy za letošek do astronomických osmnácti milionů korun.

Největší položku tvoří poplatky za likvidaci komunálního odpadu, pokuty udělené dopravním úřadem i městskou policií, nebo pohledávky ohledně nájemného v rozjezdových bytech na Bělohradské ulici a věcného břemene a kupních smluv.

Brodská radnice však všechny dluhy řeší podle slov starostky Jany Fischerové velmi citlivě. „Máme samozřejmě právníka, ale v současnosti s dlužníky komunikuje písemně pracovnice ekonomického oddělení,“ vysvětlila.

K radikálnímu řešení prý radnice přistupuje až v krajních případech. „V minulosti jsme využívali i exekutora, teď to už není nutné,“ podotkla starostka Fischerová.