„Do práce chodím se strachem. Nejsem v pohodě. Přitom za zády vozím denně stovky lidí. Ta nespravedlnost mě klidným nenechává,“ nechal se slyšet jeden z řidičů, který si nepřeje být jmenován z obavy kvůli možné pomstě ze strany zaměstnavatele.

„Vedení společnosti rozklížilo odbory, nikdo nás teď oficiálně nezastupuje. Myslím, že mluvím za všechny nespokojené šoféry.“

Vedení firmy ICOM Jihlava dostalo možnost vyjádřit se k problému. Přestože Deník firmě poskytl dva dny, písemné vyjádření neobdržel.

Chce čisto, ale vyházel rohože

Další řidiči společnosti napadají především systém odměňování. Zejména pak jeho motivační složku. „Dostáváme základní plat, diety a pak ještě odměny. Podle měsíční spotřeby nafty. Devět, sedm nebo pět tisíc korun. A to není spravedlivé,“ rozčilují se.

„Zaměstnavatel při stanovení odměn vůbec nezohledňuje kopcovitý terén, počet zastávek na lince, nepříznivé povětrnostní podmínky, vytíženost linek a tak podobně. Nemám šanci dostat se mezi řidiče, kteří jezdí na výhodnějších linkách, a mají tak vyšší odměny. Ani kdybych se rozkrájel,“ vysvětluje jeden z nich.

Vadí jim ale také další věci. „Ředitel chce, abychom měli ve vozech čisto. Přitom jednomu z našich kolegů vyházel z autobusu všechny rohožky. Nebo nám rozeslal esemesku následujícího znění: Nejezděte s téměř čistým autobusem do myčky. Ale co to je, čistý autobus?“ ptají se.

Ludvík Bohuňovský už u společnosti ICOM nepracuje. Výše uvedené ale potvrzuje. „Můžete mít stejný typ autobusu, ale spotřeba nafty se bude vždycky lišit. Stanovený systém není objektivní. Chytnete na křižovatce víckrát červenou, pojede víc lidí a budou častěji vystupovat nebo nastupovat. V kopcích častěji řadíte, je tam i chladněji, musíte zatopit,“ vysvětluje Bohuňovský. Dodává, že nastavený systém odměňování řidiče rozdělil.

Odboráři podepsali

„Ti, kteří nastavené limity splňují a dostávají maximální odměny, nebudou změnu chtít. Ti, kteří nesplňují, ano. Motivační systém vrazil mezi řidiče ostrý klín. Je to nemravné! Do kolektivní smlouvy se tento systém neměl vůbec dostat. Bohužel tam je. Díky odborářům, kteří to podepsali. Nedivím se, že z firmy řidiči odcházejí. Sám patřím mezi ně,“ řekl ještě bývalý šofér.

Ten dále dodal, že mezi novými řidiči se stále častěji objevují šoféři z Ukrajiny, kteří jsou rádi, že v Čechách získali zaměstnání a motivační složka mzdy je zase až tak nezajímá.

Pražský advokát Dominik Brůha Deníku potvrdil, že změny v nastavení systému odměňování mohou řidiči docílit jednáním s vedením společnosti: dodatkem nebo úplnou změnou podepsané kolektivní smlouvy. Druhou možností je žaloba.

Na dotaz, považuje-li spotřebu nafty za objektivní ukazatel pro stanovení výše motivační složky mzdy, odpověděl, že ne. Odkázal přitom na ustanovení zákoníku práce.

„Zaměstnavatel musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace. Musí dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, popřípadě odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty,“ odcitoval znění příslušného paragrafu.

Podivení nad nastaveným systémem odměňování v jihlavské společnosti ICOM vyjádřil například i management chrudimské přepravní společnosti Veolia Transport.

Spotřebu nafty řadí do motivačního systému také, ale kopcovitý terén a počet zastávek u jednotlivých linek zohledňují.

Jan Svoboda, někdejší odborář v jihlavské společnosti ICOM, kolektivní smlouvu podepsal. „S mým odchodem se odbory v podniku rozpadly. Vzpomínám si, že text návrhu kolektivní smlouvy jsem dostal čtyři dny před termínem podpisu. Kontaktoval jsem odboráře z ostatních provozů společnosti. Chtěl jsem, abychom se sešli a text řádně prostudovali. Abychom vystupovali jednotně. Ale nestihli jsme to,“ hájí se.

„Jako odborář jsem na růžích ustláno rozhodně neměl. Ředitel mi třeba říkal, abych to dělal doma nebo po práci. Odborovou kancelář, na kterou mám ze zákona nárok, mi otevřít chtěl. To ano, ale až v Humpolci,“ popisuje praktiky ředitele společnosti Jaroslava Kratochvíla.

Advokát Brůha: Mají možnost se i soudit

Vysočina/Praha - Pražský advokát Dominik Brůha se pracovním právem zabývá ve své praxi. Vyjádřil se i k situaci, která v jihlavské společnosti ICOM transport nastala.

Mohou řidiči docílit změny v nastaveném systému odměňování?
Cesty jsou dvě. Soudní spor, nebo změna kolektivní smlouvy. Problém je v tom, že řidiče společnosti v současné době nikdo nezastupuje. Do sporu nebo do jednání o změně by tedy musel vstoupit jednotlivec, popřípadě zástupci řidičů. To se ale, vzhledem k situaci, která ve společnosti panuje, a řidiči jsou názorově rozděleni, předpokládat nedá.

Jak lze docílit změny v kolektivní smlouvě?
Samozřejmě dodatkem nebo uzavřením nové kolektivní smlouvy. V tomto případě by to mohly být právě odbory, které ve společnosti fungují jen formálně. Pokud by odbory zanikly, padne okamžitě i možnost jakékoli změny kolektivní smlouvy. Řidičům pak nezbude, než vyčkat uplynutí lhůty platnosti kolektivní smlouvy a situaci řešit dalším jednáním až po vypršení platnosti kolektivní smlouvy.

Může si zaměstnavatel stanovit svoje kritéria při tvorbě motivačních složek mzdy?
Samozřejmě, že může. Pokud nemá s kým jednat, tedy s odbory, nebo volenými zástupci zaměstnanců, měl by o nich hovořit s jednotlivými zaměstnanci. Pokud jich jsou ale ve společnosti stovky, je to neuskutečnitelné.