Kolik tekoucích vod encyklopedie mapuje? Předpokládám, že si všímá úplně všech řek, ale ani tak rozsáhlé dílo nemůže zaznamenat všechny potoky. Kolik jste jich musel pominout?
Na 740 stranách textu se nacházejí popisy 660 vodních toků z celé České republiky. Jsou tam dokonce některé potoky dlouhé třeba jen 5 km. Je pochopitelné, že encyklopedie zdaleka neobsahuje vše, co na našem území odněkud někam protéká. Určitá selekce byla dělána s ohledem na atraktivitu okolního prostředí z hlediska turistiky, případně na význam toku v dané lokalitě.

Jste křtěný Sázavou, jaký vztah máte k této řece? Kam vás z Přibyslavi, kde jste v mládí žil, Sázava odnesla? U které řeky a ve kterém přístavu kotvíte nyní?
Sázavou jsem byl takříkajíc odkojen. Jako dítko jsem se v ní koupal, později chytal rukama ryby i raky a jezdil na neckách. Tehdy Sázava měla ještě dost vody a byla čistá. Pravda, na podzim, když škrobárny v Ronově a v Přibyslavi vypouštěly do toku bílé chuchvalce pěny, to moc nevonělo. Ale voda vše rychle odnesla a byla stejná jako dříve. Dnes má méně vody a je špinavější. Žil jsem 43 roků v Praze, odkud mne před osmi lety lodička života odnesla do Mladé Boleslavike břehům Jizery. Ale ta už také není oním tokem, opěvovaným slovy: “Proč ta Jizera tak hučí…” Dnes hučí jen při povodni.

Některé turistické publikace se nemohou shodnout na prameni Sázavy. Kde tedy má tato řeka svůj počátek?
S určením pramenů řek je to obtížné, o tom ví ostatně své Luděk Munzar, který pro televizi podobný pořad komentoval. Vzhledem k významu encyklopedie jsem se musel držet oficiálních údajů.Ty dávají prameny Sázavy do těsné blízkosti obce Škrdlovice při silnici č. 37 (Žďár nad Sázavou - Chotěboř). Ale když si vezmete jakoukoliv současnou mapu, je první bod začátku cesty této hezké řeky situován vždy o několik set metrů jinam. Já osobně se domnívám, že žádný pramen jakéhokoliv toku netvoří pouze jeden otvor ze země, kterým proudí spodní voda na povrch. Podle mne není rozhodující prvopočátek toku, ale jeho další cesta. A ta je u Sázavy úctyhodná, neboť až k ústí do Vltavy v nádrži Vrané u Davle měří 224,6 kilometrů!

Které přítoky Sázavy jsou nejvýznamnější?
Je jich celá řada a určit, který z nich je nejvýznamnější, mně nepřísluší. K nejznámějším patří zprava tyto potoky: Losenický, Břevnický, Sázavka (Jiříkovský), Ostrovský (Zručský) či Propast (Jevanský); zleva: Stržský (Cikhájský), Bystřice, Šlapanka (Šlapánka), Žabinec, Želivka (Hejlovka), Štěpánovský (Zdislavický), Blanice (vlašimská), Benešovský, Konopišťský.

Jsou meandry a jezy na Sázavě, které se napořád vryly do vaší paměti?
Zde vás asi zklamu, protože já jsem řeky a potoky posuzoval vždy jen z pohledu rybáře. Nikdy jsem žádnou řeku nepoznal s veslem v ruce. Po prvním usednutí kdysi do kanoe jsem se ocitl ve vodě tak rychle, že už jsem nikdy nenašel odvahu do ní ještě někdy vlézt. Zajímal jsem se však hlavně o to, jaké ryby jsou v tišině nad jezem a co se nachází v proudném toku pod ním. Informace o sjízdnosti jsem proto čerpal z některých publikací již dříve vydaných a popsaných renomovanými vodáky. A meandry? Ty jsou zajímavé vždy a všude - stačí jen se projít pár kilometrů podél toku nějakého potoka a pozorovat. Slova naší hymny přece říkají Země česká, domov můj. Nezapomínejme proto, že jsme především Češi a suchozemci.

Co zajímavého jste o našich řekách a potocích při tvorbě své encyklopedie objevil?
Že není vždy pravdou to, co se někdy a někde napíše. Když jsem se probíral některými publikacemi a srovnával je se svými poznatky, často jsem narážel na rozpor mezi tvrzením a skutečností. Plně v tomto směru souhlasím se spisovatelem Jaromírem Říhou, autorem vůbec prvního Rybářského průvodce. Když jsme spolu před léty konzultovali, jakou formu mám dát inovovanému průvodci, na takové nesrovnalosti mě upozorňoval. V knihách o přírodě je to stejné, jako v politice: Hodně fabulace a málo faktů.

Vaše dílo můžeme nazvat slovníkem tekoucích vod, ale co vody stojaté, rybníky, jezera, přehrady - ty nepoutají autorovu pozornost?
Jakpak ne! Když jsem čekal čtyři roky, než od odevzdání rukopisu vodních toků publikace vyšla, rozhodně jsem se nenudil.

Jak to myslíte?
Shromažďoval jsem dosud chybějící údaje pro napsání Encyklopedie vodních ploch Čech, Moravy a Slezska. Dnes mohu odpovědně prohlásit, že rukopis je hotov! Nyní už záleží na nakladatelství Baset, kdy mne vyzve k jeho odevzdání do tisku. Pro zajímavost - text obsahuje 1 135 nejen velkých, ale i docela malých vodních ploch na 415 stránkách rukopisu. Jejich selekce byla tentokráte podřízena lokalitě, ve které se nachází. Nebylo možné popsat všechny rybníky, například jižních Čech, a tak jsou některé z nich uváděny jako sousedící. Popis okolí je totiž stejný a žádná encyklopedie není z gumy. Již vydané vodní toky váží dvě kila, kolik budou vážit vodní plochy, to si netroufám odhadnout.

Ivo Havlík