„Myslím, že alej by měla zůstat zachována. Silnice na Žižkovo Pole zase není tak špatná,“ uvažuje jeden z účastníků ankety, pan Josef.

O problému, zda kácet, nebo nekácet lipovou alej u Žižkova Pole v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí tamní silnice, informoval jako první Havlíčkobrodský deník.

Památná alej

Občanské sdružení ochránců přírody Mezník přišlo s nápadem vyhlásit tuto alej za památnou. Proti tomu ale vystoupil Obecní úřad v Žižkově Poli, protože se obává, že tím budou změněny jeho snahy prosadit rekonstrukci a případné rozšíření silnice, která už nevyhovuje současnému náročnému provozu.

Obyvatelé Žižkova Pole zase, jak tvrdí, nechtějí žít ve skanzenu a bojí se, že památná alej zastaví rozvoj vesnice. Radnice v Přibyslavi tak vyhlásila anketu. Zúčastnilo se jí více než sto zájemců, z nichž většina je proti kácení starých lip. „Podle mého názoru se obyvatelstvo v Přibyslavi nemá co vyjadřovat k záležitostem obce Žižkovo Pole,“ komentuje výsledek ankety starosta této obce Jan Čepl.

Ekologové se radují

Netají názor, že takovou anketu považuje za zbytečnou angažovanost ve věcech, které Přibyslavským nepřísluší, a práva obce na rozvoj se nehodlá vzdát.

Z výsledků má naopak radost občanské sdružení Mezník. „Je vidět, že diskuse kolem lipové aleje se rozproudila a lidem není její osud lhostejný. Teď jen čekáme na odborný průzkum kvality stromů. Je dobře, že jsme se začali problémem zabývat,“ pochvaluje si za mladé ekology Pavel Dobrovolný.

„Domnívám se, že plošné kácení stromů není cílem obhájců rozšíření silnice. Podobně ti, kdo chtějí zachovat lipové stromořadí, nechtějí prosazovat záchranu stromů na úkor bezpečnosti lidí,“ komentuje výsledky ankety místostarosta Michael Omes, který už od začátku sporů mezi Obecním úřadem Žižkovo Pole a ekology volá po kompromisu.

Skutečný zdravotní stav stromů stanoví dendrologický průzkum. Tento úkol bude řešit kraj Vysočina, pod jehož správu silnice spadá. „Náměstek hejtmana kraje Vysočina mi na dotaz sdělil, že kraj ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody vybere vhodného nezávislého odborníka, kterému zadá vypracování dendrologického posudku. Pak bude stanoven další postup v podobě studie a následného projektu, který bude vycházet právě z výsledků odborného posudku stavu jednotlivých stromů aleje,“ informoval místostarosta.

Město Přibyslav má na katastru obce Žižkovo Pole významnou památku Žižkovu mohylu a přilehlý park, který byl v roce 2004 vyhlášen jako významný krajinný prvek.

Tato souvislost s navazující lipovou alejí podél silnice je patrná. „Emoce, se kterými jsem se v této kauze setkal, podle zkušeností mají negativní vliv na řešení problému. Lepší a osvědčené řešení je spolupráce všech zúčastněných stran,“ je přesvědčený místostarosta Přibyslavi Michael Omes.