U zbývajících 204 privatizovaných bytů je nutné vyřešit záležitosti týkající se tzv. prohlášení jednotlivých bytových jednotek, tedy věcná břemena zřízená různými subjekty. „Po dořešení veškerých katastrálních záležitostí budou postupně schvalovány i prodeje těchto bytů,“ doplnil místostarosta Čeněk Jůzl. Město plánuje ve třetí vlně privatizace odprodat celkem 435 bytových jednotek.Zbývajících zhruba devět set městských bytů, do kterých chce brodská radnice investovat utržené peníze, již v dohledné době prodávat nebude.

(dol)