„Nápad zřídit a otevřít dětské hřiště se v zastupitelstvu zrodil už před dvěma nebo třemi roky,“ řekl starosta městyse Zdeněk Novák. „I lidé po zařízení tohoto druhu volali.“

Vlastní stavba hřiště, jehož cena dosáhla téměř šesti set čtyřiceti tisíc korun, započala v létě. Po oplocení pozemku a úpravě podloží přistoupila dodavatelská firma k montáži jednotlivých prvků. Prolézaček, houpaček, skluzavek a dalších. Všechny tyto komponenty splňují přísná bezpečnostní kritéria. Navíc je každý rok prohlédne revizní technik.

„Dětské hřiště je otevřeno denně od osmi do osmnácti hodin. Děti zde musejí být pod dozorem dospělých,“ poznamenal Novák. Klíče od hřiště má i mateřinka, stejně tak škola.

„Podoba a vybavení hřiště zaujala i lidi z našich částí, tedy z Pozovic, Smilova, Studénky a Petrovic. Nepočítám s tím, že bychom v těchto místech postavili kompletně vybavená hřiště, ale některé prvky bychom v nich umístit mohli,“ zamyslel se Novák. Dodal, že hasiči ze Smilova se už nechali slyšet, že by si takové malé dětské hřiště vzali pod patronát.